Kvalitetsregister

​For at behandlingstilbudet til pasientene skal bli best mulig, driver poliklinikken kvalitetssikring av pasientbehandlingen i tett dialog med pasientens hoved behandler. Av kvalitetshensyn vil alle pasienter som mottar ECT få spørsmål om å la seg registrere i et regionalt kvalitets- og forskningsregister for ECT hvor en kan hente ut av-identifiserbare oversikter som kan bidra til økt kunnskap om ECT behandlingens effekt, hvorvidt det har oppstått komplikasjoner eller bivirkninger og bidra til at metoden ytterligere forbedres. Å bli registrert i kvalitetsregisteret for ECT behandling er frivillig og krever informert samtykke. Deltagere vil bli kalt inn til en etterkontroll etter ½ år hvor en blir intervjuet om aktuell tilstand, samt bes å fylle ut enkle selvutfyllingsskjema.

Sist oppdatert 30.09.2021