Hvordan fungerer behandlingen

Alle aktuelle pasienter blir grundig utredet og undersøkt før eventuell behandling. Behandlingen er frivillig, og pasientene får god informasjon om hvordan behandlingen virker, og om forventet effekt og bivirkninger. Pasientene må i tillegg gi skriftlig samtykke til behandlingen før den kan ta til.  Selve behandlingen skjer på et eget behandlingsrom med anestesilege, anestesisykepleier, lege og sykepleier fra psykiatrisk divisjon til stede. Behandlingen blir innledet med at pasienten blir lagt i narkose. Anestesilegen gir oksygen og sikrer luftveier. Etter at pasienten har sovnet, får han eller hun et korttidsvirkende muskelavslappende middel for å hindre muskelkrampar og eventuell skjelettskade på grunn av slike kramper. Deretter stimulerer en hjernen med små energimengder i kort tid ved hjelp av spesielle elektroder som en plasserer på utsiden av hodeskallen til pasienten. En behandlingsserie består vanligvis av mellom seks og tolv behandlinger gitt to-tre ganger i uken.

Behandlingen blir gitt under narkose og er ikke smertefull for pasienten. Behandlingen og narkosen er kortvarig, og tar vanligvis ikke mer enn om lag fem minutter. Etter behandlingen våkner pasienten gradvis under tilsyn av en sykepleier.

Elektrokonvulsiv behandling er et eksempel på en behandling som vi ikke vet nøyaktig hvordan virker. Hovedteorien er at de elektriske impulsene virker på nettverket av signalbaner i hjernen og forandrer måten de overfører signal til andre celler på. Impulsene ser ut til å øke mengden av kjemiske stoff som overfører disse signalene mellom nervecellene, og på den måten blir visse typer av beskjeder forsterket.

ECT er en effektiv behandling som kan anvendes ved alvorlige depressive tilstander der annen behandling ikke har hatt god nok effekt. ECT er således ikke en hyppig brukt behandling.

Sist oppdatert 29.06.2023