Det er ikke farlig å snakke om selvmord

- dessverre er det alt for mange som tror det.

Prosjekteier
Psykiatrisk divisjon, SUS
Ledergruppen Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger.
Prosjektleder
Jan Olav Johannessen,
epost: jan.olav.johannessen@sus.no
 
Prosjektkoordinator vil være tilgjengelig gjennom perioden med tanke på progresjon, hjelp og avklaring i forhold til problemstillinger som oppstår.
 
Prosjektkoordinator Helse Stavanger:
Marie Bø
epost: marie.bo@sus.no
mobil: 911 16 489.

Konsulent Helse Stavanger:
Marit H. Marvik
epost: marit.helgeland.marvik@sus.no   
mobil: 932 47 719


 

I Norge dør om lag 500 - 600 av selvmord hvert år. I Rogaland fylke var det fra 2000–2012 totalt 574 selvmord, i gjennomsnitt 44 i året. Selvmord er et tema mange helst ikke snakker om. Dessverre. Skal vi forebygge selvmord, må vi snakke om det. I dette prosjektet skal vi prøve å få Rogaland i tale. Vi har en tanke om at økt kunnskap om selvmordsatferd kan redusere antall selvmordsforsøk. Det er særlig viktig at allmennleger, sykehusansatte, og ansatte i kommune og skole blir mer bevisste om at selvmord kan forhindres og at det er hjelp å få.

Slik får du hjelp til å hjelpe

Det blir laget informasjonsbrosjyrer til ulike yrkesgrupper, åpnet hjelpetelefoner og tilbudt undervisning. I Sør-Rogaland legges telefonen til TIPS på dagtid og Kirkens SOS på kveld/natt. I Nord-Rogaland er det Akutt ambulant team som svarer kl. 08.00 - 20.30, deretter kan hjelpesøkende ringe Kirkens SOS. TIPS vil gjøre en kartlegging av selvmordsfare og deretter vurdere tiltak som: fastlege, akutt ambulant team, legevakt o.l. Våre poliklinikker vil ha et ø-hjelp ansvar i forhold til disse pasientene.

 

Informasjonsmøter

Det blir jevnlige møter med kontaktpersoner på DPS og BUPA gjennom året. Kontakt Marie Bø dersom dere ønsker et kurs eller informasjon på deres arbeidsplass.

Tidsrom for oppstart

05. januar 2015.​

Formål

Prosjektet er et samhandlingsprosjekt og har som mål å redusere selvmord og selvmordsforsøk i Helse Stavangers og Helse Fonnas opptaksområder. Prosjektet vil innebære et utstrakt samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste i begge helseforetak. Prosjektet har elementer av både informasjons- og forebyggingstiltak som kan gjennomføres på førstelinjenivå, og av behandlingstiltak som kan utøves både på første- og andrelinjenivå. Samhandlingsprosjektet er forankret i helseforetakene.​

Hjelpetelefoner i Rogaland

Her kan du snakke med fagfolk dersom du er i en vanskelig situasjon. Du kan også kontakte ditt lokale DPS eller nærmeste legevakt.​

TIPS 51 51 59 59
Hverdager kl 08.00 – 15.00

Kirkens SOS 22 40 00 40
– Vi er der alltid!

Helse Stavanger HF

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)
​Akutt ambulant team (AAUT) 906 59 810, hverdager 08.00 - 15.30.

Sandnes DPS
AAT (Akutt ambulant team)  51 68 34 77 / 952 36 010, hele døgnet

Stavanger DPS
AAT, 51 51 45 45 / 957 45 203 alle dager 09.00 - 21.00.

Sola DPS
AAT, 51 51 53 49 / 995 26 967, hverdager 09.00 - 21.00, helger 12.00 - 19.00.

Dalane DPS
AAT, 948 77 521, hverdager 08.30 - 15.30.

Ryfylke DPS Strand
A​mbulant team, 979 51 957, hverdager 07.30 - 15.00.

Ryfylke DPS Randaberg
Ambulant team, 948 23 810, hverdager 08.00 - 15.00.

Jæren DPS
Akutt-teamet: Telefon 51 77 69 40 Døgnåpen

​Helse Fonna
Haugaland/Karmøy DPS 907 61 525, hverdager 08.00-15.00​​ 

 


 


 

Sist oppdatert 03.02.2017