ADHD

Noen barn og ungdommer har langvarige problemer med konsentrasjon, uro og oppmerksomhet. Dette er problemer som kan være medfødt, men de kan også komme av vanskelige og vonde opplevelser.

Når disse problemene er medfødt, kaller vi problemene ADHD, og tenker at det har med hjernens fungering å gjøre. Et viktig hjelpemiddel når du har ADHD, er å få tilbud om medisiner som hjelper på konsentrasjonen. Når problemene kommer av vanskelige opplevelser eller situasjoner, tenker vi det har mer med følelser å gjøre, og da er det viktig å få hjelp til å finne ut av de vanskelige opplevelsene eller situasjonene.

I BUPA prøver vi å finne ut av om konsentrasjonsvansker, uro og oppmerksomhetsvansker kommer av hjernens fungering eller av vanskelige opplevelser og situasjoner. Da må vi spørre masse spørsmål om ditt liv, og finne ut av hvordan du har det i hverdagen, og hvordan foreldre og lærere opplever vanskene. Når vi har gjort dette, gjør vi en vurdering om vi mener at du har ADHD eller ikke.

Hvis vi tror at du har ADHD, så vil vi anbefale en del endringer i hjemmet og på skolen hvis det er nødvendig, og også tilby deg å prøve medisiner for ADHD. Du velger selv om du vil ta medisiner. Noen opplever medisiner som en god hjelp i hverdagen, mens andre ikke får noe effekt, eller får bivirkninger (plager). Når du, sammen med foreldrene dine, ikke opplever at medisinene hjelper, anbefaler vi at du ikke bruker dem​.  ​

Verktøy​ for en bedre hverdag (levemedadhd.info)

Foreldre/pårørendekurs ADHD

Sist oppdatert 16.06.2023