Vonde og skremmende opplevelser

Mange psykiske lidelser starter som traumer hos barn og unge. Hvis du har opplevd eller opplever skremmende ting, er det er viktig å fortelle om det - selv om det kan være skummelt.

Vonde og skremmende opplevelser kalles ofte traumer.

Et traume kan ta mange former, en skremmende enkeltopplevelse eller vonde opplevelser over tid eller forvirrende og skremmende handlinger av voksne - som for eksempel vold, seksuelle overgrep, mobbing, akutt dødsfall eller​ mishandling. Felles er at de skaper utrygghet.
 
Når voksne får vite om et traume, vil de legge en plan sammen deg. Hvis du blir utsatt for ting som barn og ungdom ikke bør utsettes for, vil tryggheten din være det viktigste - kanskje også i samarbeid med barnevern og politi. 
 
Hvis traumet er avgrenset (som ved en skremmende enkelthendelse som et bilkræsj), foreslås ofte behandling rettet mot selve traumet.
 
Helsepersonell vil bidra med teknikker som hjelper deg, så de tidligere opplevelsene ikke blir så farlige lenger. Hvis traumet har skapt mye utrygghet i forholdet til andre mennesker, vil en ofte konsentrere behandlingen om disse temaene: trygghet, avvisning og tillit. Det kan også være vanskelig å sove. Dette går det også an å få hjelp med, klikk her​ for mer informasjon.

Råd ved traumer - Helsenorge.no
Bearbeiding av traumer - Kognitiv.no
Håndtering av traumer - Kognitiv.no

Sist oppdatert 03.02.2017