Rus og psykisk helse

Noen ungdommer eksperimenterer med rus - fra tobakk og alkohol til cannabis og tyngre stoffer. Hvis dette kombineres med å streve psykisk, så kan ting fort blir vanskelig

Hvis du strever psykisk, så kan rusen påvirke din psykiske helse direkte, men også gjøre at det blir vanskeligere å gjøre noe med årsaken til at du strever.

For noen oppleves rus som en midlertidig lettelse fra vonde tanker og følelser. Problemet blir ofte at rusen ikke løser problemene, men blir brukt som en flukt fra seg selv. Problemene blir ikke borte, og det blir kanskje vanskeligere å til å løse dem.

For andre kan rusen i seg selv gi problemer. Noen blir avhengige av å bruke rusmidler eller opplever at rusen bidrar til utviklingen av psykiske lidelser som angst og psykose.

Viktig med tidlig hjelp

Det er viktig å søke hjelp tidlig hvis du er i ferd med å utvikle et rusproblem. Når tida går, blir rusavhengighet og psykiske lidelser knyttet til rus vanskeligere å gjøre noe med. Noen føler seg avhengig av rusen og begynner kanskje å bruke sterkere rusmidler. Noen får venner som ruser seg og går glipp av muligheter for jobb og utdannelse. Dette gjør det vanskeligere å leve et vanlig liv​.   ​

Hvordan få hjelp

Rus og avhengighet (helsenorge.no)

 

Sist oppdatert 31.08.2023