Om å føle seg trist

Tristhet er en viktig del av et sunt følelsesliv. Vi kan alle føle oss nedfor i blant. Alle kan få denne følelsen når vi opplever vonde og overveldende ting, hvis vi mister folk vi er glade i, eller når vi føler det er noe vi ikke får til.

Noen av oss opplever å være triste mye av tiden, sånn at det går utover søvn, interesser, trivsel, matlyst og det sosiale livet. Vi kan kjenne oss trøtte og ha tanker om å ville skade oss selv, eller ikke ville leve lenger. Dette kalles depresjon. Alle kan føle seg deprimert - også barn og unge. Depresjon er et av de vanligste psykiske problemene i samfunnet vårt.​

Å få det bedre

​Hvis du føler deg mye trist, så kan du ta kontakt med en voksen som du stoler på, enten i familien, på skolen eller i fritiden.  Løsningen kan finnes på mange forskjellige områder. Noen blir bedre av å fortelle om opplevelser og hemmeligheter til en de stoler på, og andre trenger hjelp til å rydde opp i situasjoner som kan være stressende. Noen trenger å sette ord på følelser, mens andre trenger hjelp til å se seg selv og situasjoner på en ny måte. I fellesskap med voksne som du stoler på, kan du finne fram til det som kan hjelpe deg. Ofte fungerer det best når familien også er med - sammen med andre som er viktige i ditt liv.

Den viktigste behandlingen av depresjon er samtaler. Da forsøker man sammen med deg å finne ut av problemene som lager de triste følelsene. Sammen kan en finne en løsning på det som er vanskelig. ​Hvis du lurer på hvordan du kan få hjelp, klikk her.

Tanker om selvmord

Når alt kjennes som håpløst, er det viktig å snakke om at selvmord kan oppleves som en løsning. De fleste bruker tanker om selvmord for å fortelle at de ønsker en ny start i en vanskelig situasjon. Når du er trist og ikke har energi til å klare alt selv, er det viktig at du blir forstått. Når du opplever at alt er håpløst, kan du få hjelp og støtte til å se at det finnes andre løsninger.

Av og til kan voksne bli veldig bekymret for at ungdom og barn kan sette livet sitt i fare, og da må en sørge for at du blir tatt vare på. Noen trenger også medisiner. De gjør at du lettere får jobbet med de tingene som plager deg - sammen med helsepersonell og familien din.

Velg å leve

Mer om depresjon - Helsenorge.no

Aktiviteter som motvirker depresjon - Kognitiv.no


 

Sist oppdatert 28.12.2023