Hvordan få hjelp?

Når du har det vanskelig, er det viktig å huske på at det finnes mange som kan og ønsker å hjelpe. En grei setning å bruke kan være «Jeg har det vanskelig og trenger å snakke med noen som kan hjelpe meg.»

​​​Foreldre

De aller fleste foreldre ønsker at barn skal ha det bra. Ungdom holder det ofte hemmelig eller privat hvis de strever, og da får ikke foreldrene sjansen til å hjelpe. Selv når foreldre vet om vanskene, vet de ikke alltid hva de skal gjøre. Det kan være lurt å være åpen for at hjelpen du søker også involverer foreldre. De fleste som hjelper ungdom med psykiske vansker, ønsker at foreldre bidrar og blir involvert i arbeidet for at du skal få det bedre.
 

Venner

Venner kan bidra med støtte og hjelp, men mange synes det er flaut å fortelle vennene sine at de strever. Åpenhet om de tingene du strever med kan bidra til at du får det bedre. Det viser seg ofte at andre har opplevelser som kan minne om det du selv strever med.
 

Skole

På skolen finnes det en rekke voksne som kan hjelpe. Det letteste stedet å starte er hos en lærer. De har har god oversikt over hvilket tilbud som finnes på skolen. Mange skoler har også rådgivere, miljøarbeidere og skolehelsetjeneste/helsesøstre, som du kan snakke med om hva som helst om. Alle skoler er tilknyttet PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) - hvor det jobber pedagoger og psykologer. Alle disse voksne kan du treffe hvis du tar kontakt med dem.  Lærer, rådgiver og helsesøster har oversikt over hvordan du kan ta kontakt, bare spør den du stoler på mest.
 

Kommunepsykolog og helsestasjon for ungdom

I mange kommuner finnes det kommunepsykologer og andre som gir​ hjelp for ungdom med psykiske lidelser. Tilbudet varierer fra kommune til kommune, og informasjon om dette kan du få på kommunens hjemmeside eller ved å spørre en voksen på skolen. Linker til din kommune ligger nedest på siden. 

BUP

Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling på Stavanger universitetssykehus gir behandling for psykiske lidelser. BUP har poliklinikker fordelt over hele Sør-Rogaland. Hvis du er redd for at du har en psykisk lidelse, kan du avtale en time hos fastlegen din. Fastlegen vil skriver et brev til BUP for deg ut fra det du (og eventuelt dine foreldre) forteller. Du kan også få et slikt brev fra PPT, barnevernet eller en psykolog i kommunen.
 

Barnevernet

Barnevernet i din kommune skal sørge for at barn og ungdom vokser opp i trygghet. Hvis det skjer ting med deg som ikke barn og ungdom skal oppleve, som overgrep, vold og krenkelser, kan du ta kontakt med barnevernet i din kommune. Kontaktdetaljene finner du på kommunens hjemmeside ved å søke etter "barnevern".
 
Barnevernet vil sørge for at barn slipper å leve med mishandling, psykisk og fysisk vold, seksuelle overgrep og andre vonde påkjenninger. Barnevernet undersøker alle henvendelsene de får og prøver å finne ut av hvordan barnet har det. De aller fleste familier som kommer i kontakt med barnevernet, får det som kalles hjelpetiltak, som består av hjelp og veiledning til foreldre, slik at de kan bli bedre foreldre.

Andre​

I hver kommune er tilbudet for ungdom som strever forskjellig. Noen steder har familiesenter, andre har team som jobber med ungdom på skolen eller ungdomsarbeidere på fritidsklubber. Det enkleste er å snakke med en voksen du stoler på. De har ansvar for å finne fram til det hjelpe​tilbudet du trenger.
 

Men husk

du må gi beskjed. Hvis du ikke tør å si ordene, skriv dem ned på en lapp og gi det til en voksen du stoler på; «Jeg har det vanskelig og trenger å snakke med noen som kan hjelpe meg.»                  ​

Sist oppdatert 03.02.2017