Å ha en i familien som sliter

Noen ungdommer opplever at en i familien strever med sykdom, rus eller psykisk helse. Det kan være både foreldre og søsken som strever - og som oftest preger dette stemningen i familien.

​​​​​Familiemedlemmet som strever tar ofte mye plass og er mest opptatt av sine egne problemer. Det er ganske vanlig at du som opplever dette, synes det er vanskelig å ta den plassen du har krav på i familien - og få den støtten og oppmerksomheten som du trenger i familien.

Dermed kan du føle deg litt alene, usynlig eller til bry. Det kan også være at problemene i familien er hemmelige, slik at du ikke føler du har lov til å fortelle andre om hvordan du har det hjemme.

Når ungdom har det slik, kan det være nyttig å snakke med noen som forstår situasjonenen.  At noen i familien sliter, er ikke deg som er ungdom sin skyld, og du gjør helt rett i å fortelle noen voksne om hvordan du har det hjemme.​ ​Det er ganske følsomt å invitere en utenforstående inn i familiens indre liv, men det kan likevel være nyttig for hele familien å forstå problemet - slik at dere kan arbeide og finne gode løsninger sammen som familie.

Når du har det vanskelig, er det viktig å huske på at det finnes mange som kan og ønsker å hjelpe.

Hvordan få hjelp?

Sist oppdatert 28.12.2023