Maleri i grønntoner. Foto.

Velkommen deg som er pasient og pårørende på sengepost M1 og N1

Her får ungdom tilbud om observasjon, utredning, diagnostisering og behandling. Det er aktuelt med døgnopphold når poliklinisk oppfølging (dagbehandling) ikke er tilstrekkelig for å hjelpe deg.

   Til:

Ditt behandlingsteam består av: (skriv ut og fyll inn)

​Hovedbehandler:


Primærkontakt:


Sekundærkontakt:


Lærer:


Avtaler ved innkomst:


Ungdomspsykiatrisk avdeling består av to sengeposter - M1 og N1.

Postene har seks sengerom hver, som alle er utstyrt med seng, arbeidspult, klesskap og eget bad med dusj og toalett. Det er også fellesområder, dagligstue, tv-stue, et atrium, aktivitetsrom og spisesal du kan være i.

For å skape trygghet og forutsigbarhet, så har postene husregler og låste dører.

Hvis du er innlagt med foreldrene dine, finnes det en egen familiefløy – med dør inn fra hovedstua. Her er det er pasientrom med et tilhørende separat toalett og dusjrom og ei stue med kjøkkenbenk og kjøleskap.

Hvis du trenger ekstra ro og skjerming, finnes det en egen skjermingsfløy for ungdommer. Her er det også et aktivitetsrom.

Du treffer forskjellige personer som alle vil støtte og hjelpe deg hos oss: Miljøterapeutene har grunnutdanning enten som sykepleier, vernepleier, pedagog, barnevernspedagog eller sosionom. Behandlerne er overlege i barne- og ungdomspsykiatri, lege i spesialisering, psykologspesialist og psykolog. Lærerne kommer fra Møllehagen skolesenter.

Vi tilbyr miljøterapi, samtaleterapier, foreldresamtaler, familiesamtaler, søskensamtaler, skoletilbud og tilrettelegging, psykoedukasjon (undervisning om psykiske vansker), samarbeid med andre instanser og medisinering.

De fleste legges inn frivillig. I noen tilfeller kan man legges inn på tvang etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (LPHV). Hvis du er under 16 år, må foreldre eller foresatte gi samtykke til innleggelsen.

Når du kommer til posten første gang, vil det være en innkomstsamtale og en somatisk undersøkelse med lege. Hvis det er nødvendig, så tas det blod- og urinprøver. Hvis det er en planlagt innleggelse, så tilbys også en såkalt forvernsamtale før du kommer. Da planlegger vi oppholdet og vurderer tilstanden din og du får orientering om postens rutiner og regler.

Rundt hver ungdom er det et behandlingsteam. Behandlingsteamet består av lege, psykolog, miljøterapeuter og lærer. Dette behandlingsteamet er ansvarlig for å utarbeide en behandlingsplan som skal ivareta deg og ditt behov.


En ung kvinne ser inn i kameraet. Foto.
 

Du er involvert i alle avgjørelser som angår deg. Dette er en lovfestet rettighet. Dine mål, ønsker, behov og forventninger til utredning, behandling og oppfølging skal bli hørt.

Dette innebærer at

  • du skal få informasjon om utredning.
  • du skal være med å utarbeide behandlingsplan sammen med teamet. 
  • du kan få kopi av utredning og behandlingsplan hvis du ønsker det.
  • alle mål og tiltak drøftes og avgjøres i samarbeid med deg og dine foreldre/foresatte. Er du over 16 år, kan du bestemme selv. 
  • du har ansvar for å si fra hva som er viktig for deg. Du må også si fra om du blir ikke hørt eller tatt med i avgjørelser som gjelder deg.
  • du skal ha informasjon om hvilke bruker- og pårørendeorganisasjoner som finnes innen psykisk helsevern.
  • vi ønsker at du deltar på teammøter, samarbeidsmøter og evalueringsmøter.

Foreldre, foresatte og pårørende er ofte pasientens viktigste støtte - og bidrar til at behandlingen får et familieperspektiv. Du som pårørende er en viktig samarbeidspartner, som kan bidra med gode råd og informasjon under hele oppholdet.

Hvis ungdommen samtykker, så kan pårørende få kopi av utrednings- og behandlingsplan.Når du kommer til avdelingen

Etter innkomstsamtalen får du et rom med seng, arbeidspult, klesskap og eget bad, der det er dusj og toalett.

Vi går gjennom bagasjen din sammen med deg. Vi vil at du skal levere gjenstander som vi ikke ønsker å ha inne på avdelingen, som for eksempel fyrstikker, lighter, kniver og sakser. Vi oppbevarer tingene på kontoret. Hvis du vil røyke, så kan du bruke fyrstikker og lighter hvis vi har skriftlig tillatelse av foresatte til at du kan røyke. Hva du ellers kan ha på rommet ditt og ikke, vil bli vurdert underveis i oppholdet.

Egne medisiner som du måtte ha med deg, tar vi vare på for deg mens du er innlagt. Du får medisiner av sykehuset.

Du kan ha med en av dine foresatte under oppholdet om det gjør deg enda tryggere.

Generell informasjon om rutiner

Kvinne smiler. Foto.
 

Du får en kontaktperson på dagen fram til klokka 15.00 og en for kvelden fram til klokka 21.45. På natta kan du kontakte miljøpersonalet ved behov.

Du kan låne avdelingens trådløse telefon til beskjeder eller samtaler når det er praktisk mulig.

Av sikkerhetsmessige grunner kan utedørene kun låses opp ved bruk av ansattes ID-kort.

Hold rommet rent og ryddig - både på grunn av hygiene, men også brannforskrifter og din egen trivsel. Vaskepersonalet kommer en gang i uka - på onsdag på avdeling M1 og torsdag på avdeling N1. Derfor må du rydde gulvet for personlige eiendeler hver tirsdag (M1) eller onsdag (N1) på ettermiddagen eller kvelden. Sengetøyet bytter du selv.

Besøk

Foreldre/foresatte og søsken kan komme når som helst på døgnet. Andre besøk kan bruke besøksrommet i besøkstiden, som er fra etter skoletid til klokka 19.30.

Du kan være sammen andre pasienter i stuene, men ikke gå inn på medpasienters rom. Vold og trusler om vold aksepteres ikke. Sår eller kutt dekkes til i fellesarealer.Døgnrytme på postene
KlokkeslettAktivitet
07.30 (08.30)Vekking (helger/ferier)
08.00 (09.00)Felles frokost (helger/ferier)
12.00Felles lunsj
15.30Felles middag
17.00-19.00Besøkstid
19.30Felles kveldsmat
22.30 (23.30)Leggetid (helger/ferie)

 

Ukeplan/aktivitetsplanHvem kan du kontakte hvis du lurer på noe?

Kontrollkommisjonens hovedoppgave er å sikre den enkelte pasients sikkerhet i møte med psykisk helsevern. De skal føre kontroll med alle tvangsvedtak som treffes. De skal også kontrollere at vedtak om tvangsinnleggelse bygger på en riktig vurdering av lovens vilkår. Hvis du er uenig eller misfornøyd med vedtak som er gjort, kan du sende en klage til kontrollkommisjonen. Avdelingen kan hjelpe med å skrive den. Kontrollkommisjonen skal behandle klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungen psykisk helsevern. Se https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/psykisk-helsevern/kontrollkommisjonen  eller egen brosjyre vedlagt for mer informasjon.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Mye av dette arbeidet blir gjort av Fylkesmannen og Fylkeslegen. Fylkesmannen behandler blant annet klager på vedtak om behandling uten eget samtykke (§4.4 i psykisk helsevernloven). Telefon: 51 56 87 00. Nettside: https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/

Pasientombudet kan kontaktes hvis du trenger råd og informasjon om dine pasientrettigheter eller hjelp til å klage på behandlingen. Telefon: 953 35 050. Nettside: https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet

Barneombudet har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt. Telefon: 22 99 39 50. Nettside: www.barneombudet.no 

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud.
Telefon: 90 90 48 48. Nettside: https://www.parorendesenteret.no/hjem 

Sivilombudsmannens jobber for å gjøre offentlige myndigheter bedre og sikre menneskerettighetene. Alle barn og unge skal ha det bra når de er på institusjon.
Telefon: 22 82 85 00. Nettside: https://www.sivilombudsmannen.no/ 

Stavanger universitetssjukehus har et eget råd med ungdom som har pasienterfaring. De kan kontaktes ved å ringe rådgiver Stig Bjønnes på telefon 47 29 42 08.

UTSKRIVINGSARK til pasient og pårørende - husk mestringsplanen

​ TIL:

VIDERE OPPFØLGING:MEDISINER VED UTSKRIVNING:


ANNEN RELEVANT INFORMASJON:Hilsen ditt team

Denne informasjonen finner du også digitalt på våre nettsider: sus.no/M1N1
Sist oppdatert 28.08.2023