Daglige rutiner

Det legges stor vekt på å ha en forutsigbar og oversiktlig struktur på posten.

Måltider er kjernetid på avdelingen. Da spiser barn og foreldre/foresatte sammen med personalet om ikke annet er avtalt.

Frokost 08.00
Lunsj 11.30
Middag 15.15
Kvelds 19.00

Kjøkken på utredningsposten. Foto.

Barn, foreldre og ansatte spiser sammen på spiserom tilknyttet kjøkkenet om ikke annet er avtalt.

Mandager er de fleste barna på hjemmeskolen. Resten av uken går en på Møllehagen skolesenter om ikke annet er planlagt. Undervisningstiden der er 08:45 – 11:15.

Den øvrige tiden fylles av ulike aktiviteter med barn og foreldre. Av faste aktiviteter har vi følgende;

  • Mandager: tilgang på gymsal
  • Onsdag: tilgang på musikkrom og aktivitetsrom
  • Torsdager: tilgang til bassenget på Lassa.
Basseng. Foto.

Vi ønsker at barna kan opprettholde de aktivitetene de vanligvis deltar på på hjemmebane og drar gjerne ut på observasjon om mulig.

Andre aktiviteter hvor vi kan få gode observasjoner er: fotball i bingen, klatring, tur på bibliotek, sykkeltur i nærområde, diverse formings- og spilleaktiviteter etc.

Hver fredag kl 12.00 arrangeres det ukeslutt for barna. Her blir det servert ett varm måltid og barn som skal avslutte sitt opphold blir markert. For hvert enkelt barn som blir innlagt hos oss blir det laget ukentlig aktivitet plan. Den inneholder tider for samtaler, tester, skoletider, aktiviteter, besøk etc.
Sist oppdatert 28.08.2023