Skole- og Jobbresept

Skole- og Jobbresept er et poliklinisk tilbud i avdeling unge voksne og flyktninger. Vi hjelper unge voksne til å fullføre utdanning eller oppnå reell arbeidserfaring i ordinære bedrifter parallelt med behandling i avdelingen.

Vi er opptatt av helsefremmende tilbud i behandlingen. Det å fullføre utdanning eller komme ut i / tilbake i arbeid brukes derfor som et ledd i behandlingen. Hovedmålet vårt er å gi deltakerne økt mestringsfølelse, økt livskvalitet, bedre fungering og bedre prognose.

Du kan bli henvist til Skole- og Jobbresept via hovedbehandleren i avdelingen.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt på telefon 48 25 98 29. 

Det er viktig for oss å presisere at Skole-& JobbResept er en intervensjon parallelt med behandling. Samarbeid med henvisende instans er svært viktig for oss og avgjørende for at deltakerne våre skal lykkes i utdanning og arbeid.

Den kliniske kapasiteten hos oss kan innebære raskere behandlingsoppstart der pasientforløpet allerede er igangsatt ved utdanningsforløp/skole.

Deltakeren og behandleren blir eventuelt innkalt til en vurderingssamtale etter at henvisningen er mottatt og vurdert.

Inklusjonskriterier

 • JobbResept: Alder 18-30 år. SkoleResept: Alder 15-25 år.
 • Pasienten har fast behandler i klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige.
 • Diagnoser F20- og F30-spekteret, og andre diagnoser der funksjonsfallet er stort.

Eksklusjonskriterier

 • PUH
 • Utviklingsforstyrrelser
 • Organiske psykoser

Vi ønsker oss en kort og presis intern henvisning. Viktige punkt å få med:

 • behandlingsplan
 • fungering, Panss, Brief A, SCID og diagnose
 • motivasjon, ønsker og mål fra deltakeren
 • økonomi/bolig
 • rus

Henvisningsmal

Opprette sekundærhenvisning:

 1. Aktiver aktuell pasient
 2. Åpne siden Henvisninger. Aktiver aktuell primærhenvisning og klikk deretter Ny sekundærhenvisning. 
 3. Skjema åpner seg i arbeidsflaten klar for registrering. 
 4. Fyll ut de aktuelle feltene og klikk "Lagre & lukk" eller "Send til vurdering" (Systemoppsettet avgjør hvilket valg som vises). 
 5. Dersom man vil skrive et dokument som skal legges ved henvisningen, kan man gjøre det øverst i arbeidsflaten under knappen "Send og opprett nytt dokument". 

 

Sluttrapport: Jobbresept - Virker det? (pdf)

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Hillevågsveien 8

Hillevågsveien 8, 4016 Stavanger