Videoassistert behandling og selvhjelp

Ruspoliklinikk ung (RuPo) ved Helse Stavanger arbeider i disse dager med ulike former for digital-støttet behandling for polikliniske pasienter i TSB. Les om deres erfaringer med videoassistert behandling og tips til hjemmeoppgaver og selvhjelp på nett.

Publisert 04.09.2020
Sist oppdatert 05.09.2022