Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Fra 1. januar 2019 gir pakkeforløp pasienter og pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart - uten unødig ventetid.

Pasienter skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

– Dette handler om brukermedvirkning, samhandling og forutsigbarhet. Pakkeforløpene setter disse tingene i system og representerer et viktig løft for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere, sier Lars Øhlckers, psykologspesialist ved Klinikk for barn, unge og rusavhengige ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Bedre systematikk og helhetlig forløp


Sammen med Karianne Borgen, rådgiver ved avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, og Henriette Rafoss Refseth, psykologspesialist ved Klinikk psykisk helsevern voksne, har de jobbet gjennom høsten med å implementere de første pakkeforløpene innen psykisk helsevern og rus på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Ledere og behandlere i over 70 enheter arbeider nå intensivt for å få på plass pakkeforløpene til oppstarten 1. januar 2019.

Pakkeforløpene beskriver et helhetlig behandlingsforløp - og skal gi klare ansvarsområder og gode overganger for pasienten.

– Det bidrar til bedre systematikk og organisering av tjenestene, fortsetter Borgen.

Flere pakkeforløp kommer


Fra 15. februar kommer det tre pakkeforløp til innen psykose, tvangslidelse og spiseforstyrrelser. Og senere også pakkeforløp for gravide som bruker eller har brukt alkohol, vanedannende legemidler eller illegale rusmidler. 

– Det er viktig å understreke at pakkeforløpene har gitt oss en flott mulighet til å gå gjennom dagens praksis både med tanke på faglig innhold, forløpstider og samarbeid på tvers. Dette er et kontinuerlig utviklingsarbeid som nå er satt i gang, avslutter Rafoss Refseth.

Brev til pasienter og pårørende

Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus? (helsenorge.no)

Helse Vest: Pakkeforløp for psykisk helse og rus

  • Pakkeforløp er nasjonale, normerende forløp for utredning og behandling av ulike tilstander.
  • Pakkeforløpene introduserer ingen nye rettigheter og plikter, men skal bidra til å sette god praksis i system.
Sist oppdatert 06.12.2022