Logo til oppsøkende behandlingsteam

Oppsøkende behandlingsteam

OBS-teamet er et samhandlingstiltak mellom Helse og Velferd i Stavanger kommune og Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger.

Vi har ansvar for utredning, behandling og oppfølging av personer som på grunn av alvorlige psykiske lidelser og andre helse- og sosiale utfordringer kan ha vansker med å etablere kontakt med hjelpeapparatet. Gjennom aktivt oppsøkende arbeid legger vi til rette for at den enkelte får rett behandling og hjelp innen ulike områder som psykisk helse, rus og avhengighet, bolig, økonomi, arbeid/aktivitet og nettverk. Vi etterstreber en helhetlig tilnærming i forhold til den enkelte, noe som innebærer samtidig hjelp og behandling fra både kommune og spesialisthelsetjeneste.


OBS-teamet er et behandlingsteam som arbeider etter FACT modellen – dette innebærer at vi er et tverrfaglig sammensatt team som består av personer med ulik fagkompetanse, og som sammen med deg vil koordinere og yte hjelp ut i fra dine behov.

Teamets arbeidsmetode er basert på grunnleggende prinsipper som:

 • Være der bruker ønsker å lykkes
 • Oppsøke og forankre bruker/pasient i tjenesteapparatet
 • Støtte opp under inkludering og sosial nettverksbygging
 • Tilby pasienten den oppfølgingen som til enhver tid er nødvendig
 • Tilby behandling i tråd med faglige retningslinjer
 • Støtte opp under yrkesrettet rehabilitering, bedring og selvhjelp.

Vi samarbeider med andre aktuelle instanser, og har også fokus på barn og pårørende til brukere av teamet.   
Alle henvisninger skal sendes til Inntaks- og oppstartsteamet.

Kontakt

Telefon

Legg gjerne igjen en beskjed om du ikke får tak i oss, og vi ringer tilbake.
Legg gjerne igjen en beskjed om du ikke får tak i oss, og vi ringer tilbake.

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Lagårdsveien 78, 9.etg, 4010 Stavanger

Besøkstider

 • I dag STENGT
 • Mandag 08:30 - 15:30
 • Tirsdag 08:30 - 15:30
 • Onsdag 08:30 - 15:30
 • Torsdag 08:30 - 15:30
 • Fredag 08:30 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Gråtthvitt og høyt murbygg.

Lagårdsveien 78

Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger

Korona: Informasjon til LAR-brukere eller personer med rusmiddelbruk

Personer som bruker illegale stoffer eller som er i et liv med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), er mer utsatt for at koronaviruset enn andre. Derfor er det spesielt viktig at denne informasjonen kommer fram til dem det gjelder.
Les hele saken
Korona og rus. Plakat.