Henvisningsmal pakkeforløp TSB

Henvisning bør inneholde en kortfattet status som inkl. følgende (jmf. krav i pakkeforløp):

Ved samtidige tjenester i kommunen bør henvisningen koordineres og kommunens kontaktperson oppgis i henvisningen.

Aktuelt


 • Hva ønsker pasienten hjelp til?
 • Pasientens ønsker om type behandling i TSB og hvor behandlingen bør finne sted.
 • Pasientens ressurser.
 • Rusmiddelbruk og / eller annen avhengighetsproblematikk (spillproblematikk, bruk av anabole androgene steroider).
 • Har pasienten individuell plan (IP), koordinator og ansvarsgruppe?
 • Tidligere og nåværende behandlings- og oppfølgingstiltak.
 • Somatisk helse (inkludert tannhelse) og levevaner. Hvis mulig legges det ved et skriv fra fastlegen.
 • Psykisk helse. Vurdering av overdoserisiko og risikofaktorer for selvskading/selvmord.
 • Samarbeidspartnere og andre hjelpeinstanser (inkludert statlig NAV) som pasienten er i kontakt med.
 • Vurder behov for avrusning.

Familie / sosialt


 • Familieforhold, spesielt fokus på pasientens mindreårige barn og/eller søsken.
 • Sosiale forhold inkludert boligforhold
 • Interesser og nære støttepersoner
 • Arbeid/utdannelse (herunder sykemelding), økonomi og nettverk.
 • Har pasienten førerkort? Se Førerkortveilederen.

Andre forhold


 • Legemidler i bruk og relevant tidligere legemiddelbruk
 • Informasjon om allergier (inkludert legemiddelallergier)
 • Kartlegge om pasienten har historie med vold og trusler (utsatt for og/eller utøvd)
 • Spesielle hensyn (behov for tolk, oppmøtested, tilrettelegging, ønske om kjønnsdelt behandling mm).
 • Spesielle hensyn tilknyttet språklige eller kulturelle forskjeller, eventuelt status migrasjonsbakgrunn
Sist oppdatert 28.06.2023