Tekst

Gauselskogen behandlings- og rehabiliteringsenhet

Gauselskogen gir tilbud til pasienter fra 18 år med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser. Enheten vår er delt inn i 2 enheter og gir tilbud til ulike pasientgrupper:   FamilieenhetenBehandlingsenheten

Familieenheten

Tilknytningsbåndet mellom foreldre og barn starter allerede mens barnet ligger i mors liv. Behandlingstilbudet ved enhet for gravide og sped- og småbarnsfamilier tar utgangspunkt i at dette er et sterkt bånd for både foreldre og barn, og at foreldre ønsker å gi sine barn det beste utgangspunkt i livet. Enheten gir tilbud til gravide og sped- og småbarnsfamilier med rusmiddelproblemer.

Mål

Målet med tilbudet til gravide er å skjerme det ufødte barnet mot rus, styrke mors omsorgskompetanse, støtte utviklingen av trygg tilknytning og at mor skal oppleve mestring av rus og psykisk helse.

Målet med tilbudet til familier er å fremme trygg tilknytning hos barnet, styrke omsorgskompetansen til foreldrene og at de voksne skal oppleve mestring av rus og psykisk helse.

Målgruppe

Enheten gir behandlingstilbud til:

 • Gravide som har behov for innleggelse for å holde seg rusfri under svangerskapet
 • Partner til gravid kan også få tilbud
 • Gravide som ønsker nedtrapping av LAR medikament under trygge omgivelser

Det gis tilbud om opphold og behandling til familier med barn:

 • Mor, far og den nyfødte
 • Familier med barn inntil skolealder

Det kan også gis tilbud om behandling til

 • Foreldre med barn de har omsorg for, men som ivaretas av andre under innleggelsen
 • Foreldre som ikke har daglig omsorg for sine barn, men der det vurderes å tilbakeføre barna eller gjenoppta foreldrenes samvær med dem

Behandlingsenheten

Behandlingsopplegget er basert på åpen dialog og samhandling, med samtidig fokus på struktur, rammer og individuell tilrettelegging. Vi har mål om å tilstrebe rusfrihet, fremme fysisk og psykisk helse, styrke relasjoner og nettverk, styrke sosiale og praktiske forhold og ferdigheter, fremme kunnskap og opplevelse av kultur og kreativitet. Behandlingstilbudet bygger på mentaliseringsbasert terapi og traumebevisst omsorg.

Vi har 19 behandlingsplasser, hvor tolv av dem er i behandlingsavdelingen og syv av dem i behandlingsleiligheter. Vi har to plasser for personer med omfattende kognitive vansker og samtidig avhengighetsproblematikk, én brukerstyrt seng og to plasser til familiebehandling. Vi har også to plasser til pasienter på HOL §10-3 i samarbeid med Akuttpost TSB.

Gauselskogen sine verdier er ansvarlighet, tydelighet, engasjement, respekt, trygghet og humor.

Kontakt

Hovednummer:

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gullspennetunet 6 - 8, på Gausel bak MEGA-bygget

Gauselskogen

Gullspennetunet 6-8, 4032 Stavanger