Tegning av mennesker med hjernen eksponert

Fakta om rusmiddelvirkninger

Faktaark om rusmidler handler om helseskader etter bruk av det enkelte rusmiddelet og behandling av disse.

​Faktaarkene er basert på gjeldende kunnskap på feltet da de ble skrevet. De oppdateres jevnlig. For en mer dyptgående forståelse av temaene som beskrives, anbefaler vi å følge oppgitte lenker og kilder.
Bak faktaarkene står Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB) og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Akuttmedisinsk avdeling ved OUS, Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) og SERAF – Senter for rus og avhengighetsforskning har også bidratt i arbeidet.

Alkohol

Anabole-androgene steroider

Amfetamin og metamfetaminBenzodiazepiner

Cannabinoider

Cannabis

Gammahydroksybutyrat - GHB

Opioider

Kokain

LSD

Sniffestoffer

Innholdet er hentet fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus.

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/verktoy-for-fagutvikling/faktaark-om-rusmiddel-virkninger

Sist oppdatert 14.04.2023