Prosjektkontoret

Prosjektkontoret er en støttespiller for medarbeiderne og ledelsen i gjennomføring av prosjekter. Vi skal bidra til effektiv gjennomføring av prosjekter for å nå sykehusets behov, ønsker og målsetninger.

  • Vi bistår som prosjektledere i regionale og lokale prosjekter
  • Vi initierer og leder innovasjonsprosesser- og prosjekter
  • Vi bidrar til å utvikle metodikk og strategisk kobling mellom klinikk og prosjekt
  • Vi bistår i forbedringsprosesser ute i klinikken (eksempel: LEAN, idémottak)
  • Vi bidrar til økt kunnskap i klinikken om prosjektgjennomføring

Kontakt

Telefon

Postadresse

Prosjektkontoret, Helse Stavanger HF
Postboks 8100
4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bruk inngangsdøren i underetasjen, på venstre side av bygget.
Hvit trebygning ved siden av internatet. Inngang på den ene langsiden av bygningen.

Maurtua

Armauer Hansens vei 2, 4011 Stavanger