Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk

MTI leverer tjenester innen medisinsk teknologi og informatikk til hele SUS-organisasjonen, og forvalter en utstyrspark på omtrent 8500 enheter verdt i underkant av 1 mrd. kroner. Vi ivaretar utstyret gjennom hele prosessen fra anskaffelse til avhending, og våre ansatte opprettholder en høy kompetanse gjennom generelle og utstyrsspesifikke kurs.

Våre oppgaver

Forvaltning av medisinskteknisk utstyr (MTU), som inkluderer

  • mottaks- og sikkerhetskontroll
  • bruker- og applikasjonsstøtte
  • vedlikeholdskontrakter for medisinsk utstyr
  • kvalitetssikring
  • forebyggende vedlikehold
  • akuttservice
  • kassasjon

Beredskap utover normal arbeidstid

Kompetanse på medisinsk informatikk 

Sikkerhetstesting av medsinsk utstyr i forbindelse med utprøvninger

Deltagelse i utarbeidelse av MTU-strategi for foretaket

Utskiftingsplaner for MTU

Anbudsdeltagelse, som inkluderer

  • budsjettforvaltning for investeringer
  • teknisk kompetanse ved utarbeidelse av kravspesifikasjoner
  • evaluering

Anskaffelsesstøtte generelt

Internkontroll

Prosjektstyring

Forskningsstøtte

Analysehallen

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ved inngang 8.

Sydbygget

Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger