Sondeernæring

Informasjon om behandling etter utskrivelse fra sykehuset

Under oppholdet på sykehuset har du startet med sondeernæring og dette skal du fortsette med etter utskrivelse. Behandling med sondeernæring betyr at mat og drikke blir gitt direkte til magesekk eller tarm via en sonde. Dersom fordøyelseskanalen fungerer, men du ikke kan ta til deg mat gjennom munnen eller dette er utilstrekkelig, kan du få sondeernæring. Behandlingen er viktig for å sikre tilstrekkelig tilførsel av energi og næringsstoffer og unngå vektnedgang.

Før hjemreise får du informasjon og opplæring av sykepleier, lege eller annet helsepersonell på avdelingen. Du har ansvar for å:

  • Delta i opplæringen og gi beskjed dersom du trenger repetisjon
  • Lage en egen plass til oppbevaring av utstyr og sondeernæring i hjemmet ditt. Det trengs en egen plass for kobling av utstyret som må være lett å holde ren.

Avdelingen vurderer sammen med deg om du har behov for hjelp av hjemmesykepleie til administrering av sondeernæring. Dersom du har hjemmesykepleie fra før gir vi beskjed til dem om at du har startet med sondeernæring.

Utstyr

Avdeling for behandlingshjelpemidler (BHM) leverer alt utstyr du trenger til administrering av sondeernæring hjemme. Det er behandlende lege som sender henvisning til BHM med ønsket utstyr. Utstyret blir levert til avdelingen på sykehuset før hjemreise, eller sendes med posten. Bor du på en kommunal institusjon/bolig kan utstyret sendes dit.

Du kan få gulvstativ med hjul eller bordstativ som du kan ha hjemme. Du kan kun få en av disse. Dersom du har pumpe er det også mulig å søke om ryggsekk.

Du har ansvar for at du har nok utstyr hjemme, men dette kan hjemmesykepleien hjelpe deg med. BHM har opptil to ukers leveringstid, og du kan bestille utstyr for inntil 3 måneder om gangen. Du kan oppleve at vi stiller spørsmål ved bestillingen din hvis den virker veldig stor. Utstyret blir vanligvis sendt til deg med posten, og leveres på nærmeste utleveringssted.

Utstyr fra BHM skal kun brukes sammen med forbruksmateriell fra BHM. Ved tekniske problemer med pumpen eller spørsmål rundt bruk av utstyret, ta kontakt med BHM.

Sondeernæring

Det er behandlende lege, gjerne i samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog, som vurderer hvilken sondeernæring som er best for deg. Før du skrives ut lager vi resept på sondeernæringen, og sender søknad til HELFO om dekning av kostnadene. Etter at HELFO har godkjent søknaden trenger du bare å betale egenandel, men ordningen er omfattet av frikortordning egenandelstak 1.

Ved utskrivelse kan sykehusapoteket sende med sondeernæring for 1 måned inntil søknaden til HELFO er godkjent. Etter dette er du ansvarlig for å bestille sondeernæring selv eller med hjelp fra hjemmesykepleien. Dette gjør du på apotek eller lignende utsalg. Dersom du bor på en kommunal institusjon er det institusjonen som er ansvarlig for å bestille.

Sondeernæring fra en beholder som er koblet til et ernæringssett (lukket system) er holdbar i inntil 24 timer i romtemperatur. For pulverbasert sondeernæring er holdbarheten 4 timer. Hvis sondeernæringen ikke er koblet i et lukket system er holdbarheten kortere, og kan variere mellom ulike produkter. Sjekk derfor hva som gjelder for det produktet du bruker.

VI anbefales at sondeernæring og vann som tilføres er romtemperert for å begrense ubehag. Ved tilførsel og i minst 1 time etterpå må overkroppen være hevet minst 30 grader.

Oppfølging

Det er viktig med regelmessig oppfølging etter utskrivelse for å vurdere effekt og eventuelle komplikasjoner. Hvem som har ansvaret for oppfølging av deg vurderer vi før du skrives ut.

Oppfølgingen bør inkludere vurdering av vektutvikling, væskebalanse, inntak av mat og drikke, avføringsmønster, huden rundt sondeinngangen og eventuelt blodprøver. Ved vektendring, endring i inntak av mat og drikke eller dårlig toleranse for sondeernæring kan det være aktuelt å gjøre endringer på sondeernæringen.

Tegn på infeksjon

Dersom det blir rødt og/eller hevelse i huden rundt sondeinngangen må du kontakte lege, eventuelt hjemmesykepleie dersom du har det.

Mange kan oppleve å bli sår rundt sondeinngangen uten at dette er tegn på infeksjon. Dette kan begrenses ved å holde huden tørr ved eventuelle lekkasjer. Du kan ta kontakt med BHM for råd dersom dette er et problem.

Hvis du blir innlagt på sykehuset

er det lurt å ha med en oversikt over hvilken type og hvor mye sondeernæring du bruker, samt hvordan denne tilføres, slik at behandlingen kan fortsette under innleggelsen.

Når behandlingen avsluttes skal du returnere utstyret (pumpe, stativ og sekk) til BHM.

Kontakt oss

Avdeling for behandlingshjelpemidler
Telefon: 51 51 34 21
Telefontid: Mandag-fredag kl. 09-11.30 og 12-14
E-post: behandlingshjelpemidler@sus.no
Besøksadresse: Hjalmar Johansens gate 2
Besøkstid: etter avtale

Seksjon for klinisk ernæring
Telefon: 51 51 86 48
Telefontid: Mandag-fredag kl. 09-09.30 Navn:                                                                                        Dato:                             

Vekt:                        Høyde:                      KMI:                      Alder:                            


Navn på sondeernæring:                                                                                            

Mengde sondeernæring per døgn i ml:                                                                  

Tilførselshastighet og varighet:                                                                               

Antall måltider og tidspunkt (hvis aktuelt):                                                         

Behov for ekstra væske i ml (hvis aktuelt):                                                          

NB! Overkroppen må være hevet minst 30 grader under pågående sondeernæring og en time etter.

Det er lurt å veie seg en dag i uken for å følge med på om vekten endrer seg.
Velg en fast veiedag og vei deg i undertøy om morgenen, etter toalettbesøk og før frokost.    

Dato: | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ |

Vekt: | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ |

Sykehus/avdeling:                                        Klinisk ernæringsfysiolog:   

Lege:                                                               Sykepleier:   

Sist oppdatert 05.09.2022