Informasjon vedrørende utlån

Det ligger til grunn noen kriterier for å få utlånt medisinsk teknisk utstyr hos Seksjon for behandlingshjelpemidler. Det er kun legespesialister ved sykehuset som kan søke om behandlingshjelpemidler, og ikke fastlegen. Nedenfor kan du finne de instanser som har spesialavtale med sykehuset som kan søke om medisinsk teknisk utstyr hos oss.

  • Personer som har fast bopel i Norge
  • Personer som har medlemskap i folketrygden i Norge
  • Asylsøkere frem til eventuelt endelig avslag er gitt
  • Spesialister fra sykehuset og de som har avtale med sykehuset, har mulighet for å søke om utlån av behandlingshjelpemidler

Pasienter har rettigheter for å velge et annet sykehus eller annen instans som har avtale med sykehuset for gjeldende utprøving av utstyr til utlån. For å sikre deg om at du velger riktig instans, får du oversikten på Helse Norge sin side. Der er oversikt over hvilke instanser vi har avtaler med, og hvem som for eksempel tilpasser CPAP. Ved utprøving hos en instans som ikke har avtale i henhold til Helse Norge, vil heller ikke søknad bli godkjent.

Hos Helse Norge finner du oversikt over hvilke behandlere som har avtale med Stavanger universitetssjukehus innenfor det området for din behandling.

Seksjon for behandlingshjelpemidler har avtale med forskjellige fysioterapeuter i forhold til kompresjonsplagg. Det er fastlege som må henvise pasient til fysioterapeut.

Følgende med avtale hos oss:

Bryne Fysio- og Manuellterapi, Bryne

Fysio Forum, Sandnes

Fysioklinikken, Egersund

Hinna Helsepark, Stavanger

Klepp Fysioterapi, Kleppe

Rogaland Fysioterapi- og Lymfeødemklinikk, Stavanger

RAFT-klinikken, Randaberg

Sandnes Terapi- og Trening, Sandnes

Skeiane Helsehus, Sandnes

Stavanger kommune, Fysio- og Ergoterapitjeneste, Stavanger

Østervåg Fysikalske / Østervåg Fysioterapi, Stavanger

Seksjon for behandlingshjelpemidler har avtale med forskjellige fysioterapeuter i forhold til biofeedback / elektrostimulator. Det er fastlege som må henvise pasient til fysioterapeut.

Følgende har avtale hos oss:

Hinna Helsepark, Stavanger

Terapiavdelingen, Stavanger universitetssjukehus

Klepp fysioterapi, Kleppe

Forus fysikalske, Stavanger

Sist oppdatert 28.09.2017