Klinikk for medisinsk teknologi

Klinikk for medisinsk teknologi består av fire avdelinger: avdeling for medisinsk teknologi og informatikk, avdeling for behandlingshjelpemidler, avdeling for informasjonssystemer og prosjektkontoret.

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Våland

Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger