Seksjon for imunnhistokjemi

Vi utfører analyser for å påvise spesifikke antigener i celler fra formalinfiksert vev. Undersøkelsene bestilles av legene på avdeling for patologi som en tilleggsundersøkelse til vanlig diagnostikk, og er til  hjelp for nærmere klassifikasjon av tumorer.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang 10C, ved kreftbygget (kapellet har inngang 10B).

Sydbygget

Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger