Seksjon for histologi

Vi fremstiller ca. 35.000 histologiprøver i året. Prøvene kommer til oss fra sykehusets avdelinger og fra primærhelsetjenesten i Sør-Rogaland. Fra primærhelsetjenesten får vi hovedsakelig føflekker og små biopsier (fra tarm, mormunn, sædleder). Fra sykehuset får vi alt fra vevsbiter på noen millimeter, til store operasjonspreparater, som for eksempel deler av tykktarm, bryst og lunge.

Resultat av prøver

Svar på prøver blir sendt til legen som henviste deg. Om det er behov for en gjennomgang av svaret, vil legen kontakte deg. 
 
Dersom undersøkelsen er bestilt av lege på sykehuset, kan du se prøvesvaret på helsenorge.no. Det kan gå dager eller uker fra undersøkelsen utføres, til du får resultatet.

Avdeling for patologi har ikke anledning til å formidle prøvesvar til deg.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang 10C, ved kreftbygget (kapellet har inngang 10B).

Sydbygget

Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger