Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi utfører et bredt spekter av analyser innen medisinsk biokjemi, immunkjemi, hematologi, medikamentanalyser, rusmiddeltesting og genanalyser.

Avdelingen skal sikre at pasienter ved SUS, samt pasienter i primærhelsetjenesten i Sør-Rogaland, får god medisinsk service med henblikk på diagnostikk og behandling. Vi gir råd om, analyserer og tolker de laboratorieprøvene rekvirentene behøver som beslutningsgrunnlag i forebyggende helsearbeid, diagnostisering og behandling av pasienter.

Tilbakemeldinger fra rekvirenter og pasienter om feil avgitte prøvesvar eller at avdelingens tjenester ikke svarer til forventningene, registreres og behandles i sykehusets avviks- og klagesystem. Alle ansatte på avdelingen er underlagt taushetsplikt, og behandler sensitiv informasjon konfidensielt.

Akkreditering

Logo til norsk akkreditering

Oppdatert akkrediteringsomfang fås ved henvendelse til Avdeling for medisinsk biokjemi.

Avdeling for medisinsk biokjemi ble akkreditert 13. januar 2017. Avdelingen har de siste årene jobbet systematisk for å bli akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189. Akkreditering er en offisiell anerkjennelse på at avdelingen har kompetanse og evne til å levere prøvesvar i samsvar med kravene fra Norsk Akkreditering. De fleste rutineanalysene er nå akkreditert. Klikk på akkrediteringsmerket for å finne akkrediteringsomfanget – det vil si hvilke analyser vi er akkreditert for. Les hele saken i Labnytt (17.01.2017)

 

Lenker

Laboratoriehåndboka

Noklus (norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus)

Se film om avdeling for medisinsk biokjemi

Kontaktpersoner:

Avdelingssjef

Lene Mikkelsen, telefon 900 25 438


Avdelingsoverlege

Øyvind Skadberg, telefon 418 51 836


LIS vakttelefon

Telefon 476 54 264


Primærhelsetjenestekontakt

Myse Nguyen, telefon 906 72 493

Primærhelsetjenestekontakt IKT

Telefon 906 14 804

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Analyseavdeling ligger i sydbygget, 1. etasje. Bruk inngang 2.
Poliklinikken ligger i sydbygget, U-etasjen. Bruk inngang 2.

Åpningstider poliklinisk blodprøvetakning: Mandag-fredag: 07.30 - 14.30. Barn: 09.00 - 14.00

Prøvetakingspoliklinikken er stengt: Lørdager, søndager og alle helligdager, samt onsdag før skjærtorsdag, jule- og nyttårsaften.

Betongbygg med glasskyvedør. Foto.

Sydbygget, inngang 2

Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger

Instagram takeover med medisinsk biokjemi

Februar 2021 tok avdeling for medisinsk biokjemi over SUS sin instagram. Her får du innblikk i avdelingens hverdag.
Se hele takeoverstoryen
Skjermdump av story på instagram

Blodprøvens vei

Hva skjer med blodet ditt etter du har tatt en blodprøve?
Se hele filmen
En person som står i et rom med bord og datamaskin