Poliklinikk for blod- og kreftsykdommer

Hos oss behandles alle kreftsykdommer utenom hode-/halskreft og sarkomer, som behandles ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Vi tilbyr moderne behandling for blod- og kreftsyksommer i tråd med nasjonale retningslinjer.

Lungekreft behandles i samarbeid med lungeleger ved medisinsk lungepoliklnikk. Hematologisk seksjon behandler alle godartede og ondartede blodsykdommer og lymfekreft.

Poliklinikk for blod- og kreftsykdommer gir cellegiftbehandling, blodtransfusjoner og immunterapi til polikliniske pasienter. Pasienter som kommer fra andre avdelinger får sin cellegiftbehandling ved poliklinikken hvis ikke tilstanden tilsier noe annet. Det blir også utført en del blodtappinger ved poliklinikken.  Pasienter kommer til utredning og kontroller hos legene, og sykepleierne assisterer ved de forskjellige undersøkelsene som blir gjort. Arbeidet blir organisert etter primærsykepleie-prinsippet.

Kontakt

Telefon

Telefontid: Mandag til fredag kl.08-15.30
Telefontid: Mandag til fredag kl.08-15.30

Poliklinikken på Hillevåg:

51 51 48 20
Telefontid: Mandag til fredag kl.08-15.30

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested


Kreftbygget

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger

Murbygg med parkeringsplass. Foto.

Torgveien 21

Torgveien 21, 4016 Stavanger

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering på sus.no/parkering

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Praktisk informasjon

​Blodprøver må du ta hos fastlegen eller på poliklinikk for blod- og kreftsykdommer på Våland. Du må ta blodprøver to dager før du skal ha time/kur.

 

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og omsorgen for sine nære, men kan også ha behov for støtte og hjelp til å mestre sin egen livssituasjon.

Les mer om pårørendes rettigheter og ressurser for deg som er pårørende.

​Skal du til strålebehandling eller andre radiologiske undersøkelser skal du møte på Våland eller der du får beskjed i innkallingsbrevet.
Har du spørsmål - ta kontakt med din forløpskoordinator, poliklinikk for blod- og kreftsykdommer eller les på sus.no/abk