Hvis jeg trenger noen å snakke med om mine bekymringer, hvem henvender jeg meg til da?

  • Kreftpoliklinikken på SUS der kreftsykepleier er ansatt.
  • Kreftlinjen.
  • Sykehusprest.
  • Sosionom.
  • Psykolog (krever henvisning fra din fastlege).
Sist oppdatert 06.12.2022