Hvilke rettigheter har vi som er pasienter og pårørende?

​Sykemelding: Pasienter får sykemelding når de er innlagt. Ellers er det fastlege som skriver ut sykemelding og har ansvar for møter med NAV/arbeidsgiver. Pårørende må benytte egen fastlege for sykemelding, men ved behov for bekreftelse ved alvorlig sykdom (for eksempel reise som må avlyses) vil også pårørende få det. Les mer på www.nav.no om sykemelding og sykepenger.

Alle reiser som ikke skjer med ambulanse skal bestilles gjennom Pasientreiser – telefon 05515. Les mer på www.pasientreiser.no. Dette må helsepersonell gjøre når pasienter skal til/fra SUS.

Permisjon. Pasienten har rett til å få dekket reiseutgifter ved permisjon ved livstruende sykdom dersom pasienten er innlagt i regionsykehus, spesialsykehus eller landsdekkende sykehus. Det må foreligge bekreftelse på at pasienten lider av livstruende sykdom. (§ 7 i ”forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling”, www.lovdata.no  )

Dersom du som følge av behandlingen mister håret, vil du få rekvisisjon på parykk (søk etter parykk på lovsamlingen www.lovdata.no.

Pårørende kan få inntil 60 dager lønnet permisjon for pleie av alvorlig syk i hjemmet.

Montebello arrangerer kurs for både pasienter og pårørende.

Resepter på medisiner du har startet på når du er innlagt, vil lege skrive ut til deg. Når du trenger ny resept på det medikamentet eller andre medisiner du bruker er det fastlegen du henvender deg til. Vi anbefaler ellers at du alltid har med deg medisinlisten din fra fastlegen. Du kan be fastlegen din om å skrive den ut nå der er gjort endringer i medisinene dine. Les mer om fastlegeordningen på Regjeringens hjemmesider.

Dersom du har behov for medisinsk teknisk utstyr i hjemmet, for eksempel utstyr til intravenøs ernæring, søker sengeposten for deg.

Dersom du har behov for næringsdrikker, bandasjemateriell og lignende som ikke dekkes på blå respept, kan legen søke HELFO om dekning av dette.

Sist oppdatert 06.12.2022