Klinikk for medisinsk service og ABK

Klinikk for medisinsk service og ABK består av avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, avdeling for medisinsk biokjemi, avdeling for medisinsk mikrobiologi, avdeling for patologi, avdeling for radiologi og avdeling for blod- og kreftsykdommer.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger