Informasjon til deg som skal opereres

Kneprotese

​Hva er kneleddsartrose?

Kneleddet er et hengsleledd som dannes av lårbeinet og leggbeinet. For at leddet skal bevege seg normalt, er leddflatene dekket av brusk. Ved artrose (slitasje) ødelegges brusken, og det kan danne seg påleiringer. Dette fører til slitasjesmerter i kneet. I tillegg stivner leddet og gjør dagligdagse aktiviteter smertefulle og vanskelige. Man kan også føle at man blir hjulbeint eller kalvbeint etter hvert som kneet slites.

Mange som har artrose, har så lite plager at det ikke er aktuelt med operasjon.

røntgenbilde av kne. Bilde

Røntgenbildet viser knær med slitasje. 

Det viktigste målet med operasjonen er å skifte ut leddet med et nytt, kunstig ledd, slik at slitasjesmertene forsvinner. I tillegg skal du få et kne som føles stabilt og med riktige akser, slik at du kan gjenoppta noenlunde normal aktivitet.

kne2.jpg

I de aller fleste tilfellene bruker vi en sementert protese av stål med plast som slitedel. Enkelte ganger støper vi inn en delprotese dersom slitasjen er begrenset bare til innsiden av kneet.

Les også om kneproteseoperasj​on på helse-stavanger.no/behandlinger.

Ortopedisk avdeling, sengepost 5E

Posten vår finner du i vestbygget 5. etasje. Du finner oss lettest via hovedinngangen (inngang 1). Følg de gule stripene i gulvet til personheisene 1, 2 eller 3 som ligger rett bak personalkantinen. Du kan også benytte inngang 5.

Kart med inngang 1 og 5 markert. Illustrasjon.
Digitalt kart

Frokost kl. 08. 30–09.30, middag kl. 12.15–13.00, kveldsmat kl. 17.00–18.00
Telefonnummer til posten: 51 51 87 81 eller 51 51 87 83
Visittider mandag–søndag: Dag og kveld, ta kontakt med personalet.

Operasjonen

Forberedelsene til operasjonen starter før du kommer til sykehuset.

Før operasjonen

Når du kommer til forberedelsesdagen, blir du tatt imot av turnuslege og sykepleier. Vi tar blodprøver og urinprøve, og de fleste tar et nytt røntgenbilde. Sykepleieren vil gi deg god informasjon om forløpet. Du vil også få snakke med ortopeden som skal operere deg, og med anestesilege ved behov. Da har du mulighet til å stille eventuelle spørsmål. Forberedelsene videre skal du gjøre hjemme.

Kvelden før operasjonen skal du ta fotbad og dusj. Du vil få utdelt Hibiscrub, en flytende desinfiserende såpe, som du skal bruke når du dusjer. Unngå å få oppløsningen i øyne eller ører. Dusj med Hibiscrub gjøres også operasjonsdagen.

Fra midnatt skal du faste, og det betyr at du ikke får lov til å spise eller røyke, men det går greit å drikke klare væsker inntil to timer før operasjonen. Du vil få medisiner som inneholder antibiotika og smertestillende før og under operasjonen. Ikke ta egne medisiner på operasjonsdagen!

Når du kjøres ned til operasjonsavdelingen blir du tatt imot av anestesisykepleier som gjør de siste forberedelsene før du kjøres inn på operasjonsstuen. Du får lagt inn urinkateter. Dette fjerner vi kort tid etter at operasjonen er gjennomført.

Under operasjonen​

De fleste operasjonene blir gjennomført med spinalanestesi (bedøvelse i ryggen). Under operasjonen fjerner vi den utslitte leddbrusken i kneet før vi støper inn selve kneprotesen som er laget av stål. Slitedelen er laget av plast. Under inngrepet tester vi stabilitet og bevegelighet i kneet. Vi avslutter med å sy sammen leddkapselen. Huden blir lukket med tråd som løser seg opp av seg selv slik at du ikke trenger å fjerne sting.

Etter operasjonen

Etter operasjonen flyttes du til postoperativ avdeling for videre overvåkning. Når bedøvelsen er gått ut av kroppen skal du opp å stå og gå. Dette er svært viktig, og reduserer risikoen for komplikasjoner. Du vil trenge noe hjelp fra personalet i begynnelsen. Noen timer etter operasjonen vil du få en blodfortynnende sprøyte for å forhindre blodpropp, og denne fortsetter vi med daglig frem til du skrives ut fra sykehuset. Så snart du kommer tilbake til avdelingen er det viktig å starte med treningen. Det dreier seg om å klare seg selv og å gå mye. Det er også viktig å sitte på sengekanten og presse hælen inn under sengen slik at du får maksimal bøy i kneet. Det er også viktig å presse på for å få kneet rettet helt ut.

Huskeliste før du legges inn

 • Oppdatert medisinliste
 • Toalettartikler
 • Gode og stødige sko som er lett å ta av og på
 • Klær som er lette å trene i og gjerne har friske farger
 • Ta med krykker dersom du har det
 • Tilrettelegge hjemme
 • Handle inn lettlagde middager
 • Sjekk at du ikke har sår eller utslett på kneet. Hvis du har sår, forkjølelse eller diare/oppkast, ta kontakt med avdelingen i god tid før innleggelse

Ved hjemreise

Etter få dager på sykehuset reiser de aller fleste hjem igjen. Noen reiser allerede dagen etter operasjonen. Det er viktig at du har forberedt hjemkomsten på forhånd. Det er lurt å kjøpe inn mat og lage klar noen middager før innleggelsen dersom du bor alene. I tillegg bør du fjerne tepper som du kan snuble i. Det er greit å bruke et langt skohorn slik at du lett får på deg skoene. Husk likevel at vi ønsker at du skal leve mest mulig normalt når du kommer hjem, og du skal egentlig gjøre alt selv uten å få hjelp. Vi gir deg ingen spesielle restriksjoner.

Etter at du har vært hjemme noen dager, vil sykepleier fra 5E ringe til deg for å høre hvordan du har det. Da har du mulighet for å stille spørsmål, og sykepleieren kan gjenta informasjon hvis noe har vært uklart. Vi håper dette kan bidra til å gjøre det å komme tidlig hjem tryggere.

Trening og fysioterapeut

Det er viktig at du er opptatt av å bøye kneet så mye som mulig, i tillegg til å rette det ut. Den beste og viktigste treningen etter utskrivingen er å gå mye, både inne og ute. Sammen med daglig aktivitet i hjemmet, og at du forsetter med de øvelsene du har lært på sykehuset, er dette god trening de første par ukene. For å få rask fremgang kan du trene videre ved et fysikalsk institutt. Fysioterapeut vil da veilede deg i nye øvelser og tilpasse treningen til ditt behov.

Sykemelding

Da stingene i huden forsvinner av seg selv, trenger du ikke gå til fastlegen for å fjerne disse. De som trenger sykemelding, vil normalt få dette for en måned når de reiser fra sykehuset. Videre sykemelding ordnes med fastlegen. For kneet sin del er det bare bra å være på arbeidsplassen. Du får også resept på smertestillende, og får anbefalt  blodfortynnende medisiner (Albyl E tabletter i 30 dager). Alle opererte kalles inn til en kontroll etter 6–8 uker. Da tar vi røntgen av kneet, gjør en klinisk kontroll og forsikrer oss om at alt er bra. De som ikke brukte blodfortynnende medisiner før operasjonen skal ha sluttet med dette før kontrollen. 

Såret

Når du kommer hjem, er det svært viktig at du jevnlig kontrollerer at såret er tørt og blekt. Dersom såret blir rødt, varmt og det eventuelt begynner å sive fra det, må du ta kontakt med avdelingen slik at vi kan kontrollere at det ikke har oppstått en infeksjon. At du har blåmerker og litt hevelse i huden etter operasjonen er ganske vanlig, og disse forsvinner etter hvert av seg selv. Det er også vanlig at hele beinet hovner opp. Hvis du ikke har smerter i tykkleggen, er dette å anse som normalt.

Mulige komplikasjoner

Ved alle operasjoner er det en viss risiko for at noe ikke går helt som
planlagt. Vi gjør alt vi kan for å unngå dette, men en sjelden gang oppstår
komplikasjoner. Nedenfor har vi listet opp de vanligste:

 • Infeksjon. Forekommer en sjelden gang. Dette kan medføre flere operasjoner hvor vi kanskje må skifte protesen. For å unngå infeksjon er det svært viktig at du er frisk før operasjonen. Dersom du har feber, forkjølelse, blærekatarr eller betente sår må du ta kontakt med avdelingen og opplyse om dette. Det er heller ingen tvil om at røyking øker risikoen for komplikasjoner betydelig. Det dreier seg om risiko for at protesen skal bli infisert. Du oppfordres sterkt til å slutte å røyke i god tid før operasjonen.
 • Smerte. Noen ganger kan en del av smertene vedvare etter operasjonen. Da er smertene ofte lokalisert under kneskålen og kalles «fremre knesmerter». Studier har vist at inntil 1/4 av pasientene som opereres med kneprotese, til en viss grad har vedvarende smerter i kneet.
 • Nedsatt bøyeevne og ustøhet. De fleste med slitasje i kneleddet føler at bøyeevnen blir dårligere og stivner til. I tillegg kan kneet føles skeivt. Dette prøver vi alltid å rette opp igjen så godt det lar seg gjøre ved operasjonen, men et kunstig kne vil aldri kunne sammenlignes med et naturlig kne. Derfor må man som pasient være innforstått med at bøyeevnen ikke alltid blir helt gjenopprettet. Man kan også noen ganger føle litt «slark» i leddbåndene.
 • Blodpropp. For å forebygge blodpropp, hjerteinfarkt og hjerneslag, vil du etter operasjonen oftest få anbefaling om å bruke blodfortynnende medisin som du skal bruke frem til kontrollen. Dersom du brukte blodfortynnende medisin før operasjonen, starter du bare opp igjen med den samme medisinen etter operasjonen. Aktivitet er den beste forebyggingen.
 • Nerveskade. Dette er en svært sjelden komplikasjon. Hos de fleste vil lammelsen gradvis forsvinne. Det kan ta mer enn halvt år. Noen ganger blir lammelsen permanent.

Til deg som bruker blodfortynnende medisiner

Albyl E ®: Du trenger ikke å slutte med Albyl E før operasjonen.

Marevan®: Alle marevanbrukere skal måle INR hos egen lege 4 dager før operasjonsdagen. Dersom du har mekanisk hjerteklaff, eller tidligere har hatt alvorlig blodproppsykdom, skal du ta vanlig dose til operasjonsdagen. Andre marevanbrukere skal ta bort medikamentet de siste 4 dagene før operasjonsdagen. Snakk med fastlegen dersom du er i tvil.     

Blodplate-hemmere (Plavix®, Clopidogrel®, Brilique®, Effient®, Ticlid®, Persantin®, Diprasorin®): Dersom det er mer enn et år siden hjerteoperasjon/ innleggelse av stent skal du stoppe å ta medisinen 10 dager før operasjonsdagen. Dersom det er gått mindre enn et år siden hjerteoperasjon/innleggelse av stent må du kontakte fastlegen din for å avklare om du skal slutte med medisinen før operasjonsdagen. Persantin® skal du ta til og med dagen før operasjonsdagen. Snakk med fastlegen dersom du er i tvil.     

Nye blodfortynnende tabletter som dabigatran (Pradaxa®), rivaroksaban (Xarelto®), edoksaban (Lixiana®) og apixaban (Eliquis®) stoppes midlertidig 4 døgn før operasjonsdagen. Hvis du tar preparatet fordi du har spesielt høy tendens til å få blodpropp, eller hvis du er i tvil om risiko ved midlertidig stopp, snakk med fastlegen din.

Alle naturlegemidler og tilskudd: Stoppes 10 dager før planlagt operasjonsdag. Mange av disse preparatene forlenger blødningstiden og kan dermed føre til økt blødning under og etter operasjonen.

Dersom du har diabetes mellitus og bruker en SGLT-2-hemmer (Forxiga®, Jardiance®, Invokana®, Steglatro® Ozempic eller Synjardi), skal disse stoppes 3 dager før planlagt operasjonsdato. Blodsukkeret blir kontrollert under innleggelsen, og noen vil da behøve kortvarig insulin-behandling.

Dersom du går på slankemedisiner og bruker Forxiga eller Mysimba må disse stoppes med 3 dager før planlagt operasjonsdato.

Alle andre faste medikamenter tas til og med dagen før operasjonsdagen.

Dersom du bruker medisiner fast, tar du med en oversikt over disse når du kommer til timen.

Sist oppdatert 17.04.2024