Informasjon til deg som skal opereres

Hofteproteseoperasjon

Hofteleddet består av hoftekulen som hviler inne i hofteskålen, og danner på denne måten et kuleledd. For at leddet skal bevege seg normalt, er leddflatene dekket av brusk. Ved artrose (slitasje) blir brusken ødelagt, og det kan danne seg påleiringer. Dette fører til typiske slitasjesmerter som kjennes inne i lysken, bak i setet, på hofteknoken, og ofte nedover mot kneet. I tillegg stivner leddet, noe som gjør dagligdagse aktiviteter smertefulle og vanskelige. Dette er årsaken til flertallet av proteseoperasjoner.

Noen ganger gjøres operasjoner på grunn av et brudd som er operert, men hvor det ender galt. Andre ganger får man​ hofteprotese på grunn av et akutt brudd. Det viktigste målet med operasjonen er å skifte ut leddet med et kunstig ledd slik at slitasjesmertene forsvinner. I tillegg skal du få en hofte som føles stabil slik at du kan gjenoppta normal aktivitet.

Røntgenbilde av hofte. Bilde.

Røntgenbildet viser et normalt hofteledd til venstre og et utslitt hofteledd til høyre.

Les også om Hofteproteseoperasjon ved slitasjegikt på helse-stavanger.no/behandlinger

Ortopedisk avdeling, sengepost 5E

Posten vår finner du i vestbygget 5. etasje. Du finner oss lettest via hovedinngangen (inngang 1). Følg de gule stripene i gulvet til personheisene 1, 2 eller 3 som ligger rett bak personalkantinen. Du kan også benytte inngang 5.

Kart med inngang 1 og 5 markert. Illustrasjon.
Digitalt kart finner du på https://finnefram.helse-vest.no/?site=SUS

Postrutiner: Frokost kl. 08. 30–09.30, middag kl. 12.15–13.00, kveldsmat kl. 17.00–18.00
Telefonnummer til posten: 51 51 87 81 eller 51 51 87 83
Visittider mandag–søndag: Dag og kveld, ta kontakt med personalet.

Operasjonen

Forberedelsene til operasjonen starter før du kommer til sykehuset.

Før operasjonen

Når du kommer til forberedelsesdagen, blir du tatt imot av turnuslege og sykepleier. Vi tar blodprøver og urinprøve, og de fleste tar et nytt røntgenbilde. Sykepleier vil gi deg god informasjon om forløpet. Du vil også få snakke med ortopeden som skal operere deg, og med anestesilege ved behov. Da har du mulighet til å stille eventuelle spørsmål. Forberedelsene videre skal du gjøre hjemme.

Kvelden før operasjonen skal du ta fotbad og dusj. Du vil få utdelt Hibiscrub, en flytende desinfiserende såpe, som du skal bruke når du dusjer. Unngå å få oppløsningen i øyne eller ører. Dusj med Hibiscrub gjøres også operasjonsdagen.

Fra midnatt skal du faste, og det betyr at du ikke får lov til å spise eller røyke, men det går greit å drikke klare væsker inntil to timer før operasjonen. Du vil få medisiner som inneholder antibiotika og smertestillende før og under operasjonen. Ikke ta egne medisiner på operasjonsdagen!

Når du kjøres ned til operasjonsavdelingen blir du mottatt av anestesisykepleier som gjør de siste forberedelsene før du kjøres inn på operasjonsstuen. Du får lagt inn urinkateter. Dette fjerner vi kort tid etter at operasjonen er gjennomført.

Under operasjonen

De fleste operasjonene blir gjennomført med spinalanestesi (bedøvelse i ryggen). Under operasjonen fjerner vi det utslitte leddhodet og setter inn protese i hofteskålen og lårbeinet med eller uten sement. På lårbeinsprotesen festes den nye hoftekulen før protesen dyttes inn i ledd. Vi bevarer muskulaturen som stabiliserer bekkenet slik at funksjonsnivået skal kunne bli best mulig etter operasjonen. Huden blir vanligvis lukket med tråd som løser seg opp av seg selv slik at du ikke trenger å fjerne sting.

Beinbank

Hos enkelte pasienter ønsker vi å ta vare på leddhodet og lagre det i vår beinbank. Den som skal operere, vil ta dette opp med de som det gjelder. Beinet som vi har tatt vare på er til stor hjelp når vi skal gjennomføre enkelte utskiftningsoperasjoner.

Etter operasjonen

Etter operasjonen overflyttes du til postoperativ avdeling for videre overvåkning. Når bedøvelsen er gått ut av kroppen skal du opp å stå og gå. Dette er svært viktig, og reduserer risikoen for komplikasjoner. Du vil trenge noe hjelp fra personalet i begynnelsen. Noen timer etter operasjonen vil du få en blodfortynnende sprøyte for å forhindre blodpropp, og denne fortsetter vi med daglig frem til du skrives ut fra sykehuset. Så snart du kommer opp igjen til avdelingen, er trening viktig. Det dreier seg om å klare seg selv og å gå mye. Du vil også bli vist enkelte øvelser.

Huskeliste før du skal legges inn

 • Oppdatert medisinliste
 • Toalettartikler
 • Gode og stødige sko som er lette å ta av og på
 • Klær som er lette å trene i og gjerne har friske farger
 • Ta med krykker dersom du har det
 • Tilrettelegge hjemme
 • Handle inn lettlagde middager
 • Sjekk at du ikke har sår eller utslett på kneet. Hvis du har sår, forkjølelse eller diare/oppkast, ta kontakt med avdelingen i god tid før innleggelse

Ved hjemreise

Etter få dager på sykehus, reiser de aller fleste hjem igjen. Noen reiser allerede dagen etter operasjonen. Det er viktig at du har forberedt hjemkomsten på forhånd. Det er lurt å kjøpe inn mat og lage klar noen middager før innleggelsen dersom du bor alene. I tillegg bør du fjerne tepper som du kan snuble i. Det er greit å bruke et langt skohorn slik at du lett får på deg skoene. Husk likevel at vi ønsker at du skal leve mest mulig normalt når du kommer hjem, og du skal egentlig gjøre alt selv uten å få hjelp. Vi gir deg ingen spesielle restriksjoner. Men det er viktig å unngå å komme i situasjoner hvor du kan falle.

Etter at du har vært hjemme noen dager, vil en sykepleier fra 5E ringe deg for å høre hvordan du har det. Da har du mulighet for å stille spørsmål, og sykepleieren kan gjenta informasjon hvis noe har vært uklart. Vi håper dette kan bidra til å gjøre det å komme tidlig hjem tryggere.

Trening og fysioterapeut

Den beste og viktigste treningen etter utskrivingen er å gå mye, både inne og ute. Sammen med daglig aktivitet i hjemmet, og at du forsetter med de øvelsene du har lært på sykehuset, er dette god trening de første par ukene. Noen velger å gå videre til fysioterapeut etter utskrivelsen. Har du kontroll på egentrening og er fornøyd, trenger du ikke gå til fysioterapeut.

Sykemelding

Stingene i huden forsvinner av seg selv, og du trenger ikke gå til fastlege for å fjerne disse. Hvis du trenger sykemelding vil du normalt få dette for en måned når du reiser fra sykehuset. Videre sykemelding ordnes med fastlegen. For hoften sin del er det bare bra å være på arbeidsplassen. Du får resept på smertestillende og mange får anbefaling om å bruke blodfortynnende medisiner (Albyl E tabletter i 30 dager).

Kontroll

Alle opererte kalles inn til en kontroll etter 6–8 uker. Da tar vi røntgen av hoften, gjør en klinisk kontroll og forsikrer oss om at alt er bra. De som ikke brukte blodfortynnende medisiner før operasjonen skal ha sluttet på disse før man kommer til kontroll. 

Såret

Når du kommer hjem, er det svært viktig at du jevnlig kontrollerer at såret er tørt og blekt. Dersom såret blir rødt, varmt og det eventuelt begynner å sive fra det, må du ta kontakt med avdelingen slik at vi kan kontrollere at det ikke har kommet infeksjon i såret. At du har blåmerker og litt hevelse i huden etter operasjonen er ganske vanlig, og dette forsvinner etter hvert av seg selv. Det er også vanlig at hele beinet hovner opp. Hvis du ikke har smerter i tykkleggen, er dette å anse som normalt.

Mulige komplikasjoner

Ved alle operasjoner er det en viss risiko for at noe ikke går helt som
planlagt. Vi gjør alt vi kan for å unngå dette, men en sjelden gang oppstår komplikasjoner. Nedenfor har vi listet opp de vanligste:

 • Infeksjon. Forekommer en sjelden gang. Dette kan medføre flere operasjoner hvor vi kanskje må skifte protesen. For å unngå infeksjon er det svært viktig at du er frisk før operasjon. Dersom du har feber, forkjølelse, blærekatarr eller betente sår må du ta kontakt med avdelingen og opplyse om dette. Det er heller ingen tvil om at røyking øker risikoen for komplikasjoner betydelig. Det dreier seg om risiko for at protesen skal bli infisert. Du oppfordres sterkt til å slutte å røyke i god tid før operasjonen.
 • Protesen ut av ledd (luksasjon). Noen ganger kan protesen hoppe ut av ledd. Det kan være flere årsaker til dette. Skulle dette skje, vil du ikke være i tvil om hva som har skjedd, og du må komme til sykehuset hvor vi setter denne på plass igjen. Dette er et så sjelden problem at vi ikke lenger har de forsiktighetsreglene vi hadde før.
 • Ulik beinlengde. De fleste av oss har litt beinlengdeforskjell uten at vi merker det. Hos de som har slitasje i hoften, kan dette bli mer tydelig. Dette forsøker vi å rette på under operasjonen, men vi må ofte forlenge beinet litt ekstra slik at protesen blir passe stram, og at vi dermed unngår at den hopper ut av ledd. Vi venter alltid til kontrollen to måneder etter operasjon når kroppen har vendt seg til den nye hoften før vi vurderer en oppbygning i sko.
 • Blodpropp. For å forebygge blodpropp, hjerteinfarkt og hjerneslag, vil du etter operasjonen oftest få anbefaling om å bruke blodfortynnende medisin som du skal bruke frem til kontrollen. Dersom du brukte blodfortynnende medisin før operasjonen, starter du bare opp igjen med den samme etter operasjonen. Aktivitet er den beste forebyggingen.
 • Halting. Dersom du haltet mye før operasjonen, kan det hende at dette ikke forsvinner etterpå. Dette kan være fordi muskulaturen er svak og ikke fungerer skikkelig. Det kan bedre seg med trening og turer. Det tar tid å trene seg opp igjen, oftest et års tid.
 • Nerveskade. Dette er en svært sjelden komplikasjon. Hos de fleste vil lammelsen gradvis forsvinne. Ofte kan det ta mer enn et halvt år. Noen ganger blir lammelsen permanent.

Albyl E ®: Du trenger ikke å slutte med Albyl E før operasjonen.

Marevan®: Alle marevanbrukere skal måle INR hos egen lege 4 dager før operasjonsdagen. Dersom du har mekanisk hjerteklaff, eller tidligere har hatt alvorlig blodproppsykdom, skal du ta vanlig dose til operasjonsdagen. Andre marevanbrukere skal ta bort medikamentet de siste 4 dagene før operasjonsdagen. Snakk med fastlegen dersom du er i tvil.     

Blodplate-hemmere (Plavix®, Clopidogrel®, Brilique®, Effient®, Ticlid®, Persantin®, Diprasorin®): Dersom det er mer enn et år siden hjerteoperasjon/ innleggelse av stent skal du stoppe å ta medisinen 10 dager før operasjonsdagen. Dersom det er gått mindre enn et år siden hjerteoperasjon/innleggelse av stent må du kontakte fastlegen din for å avklare om du skal slutte med medisinen før operasjonsdagen. Persantin® skal du ta til og med dagen før operasjonsdagen. Snakk med fastlegen dersom du er i tvil.     

Nye blodfortynnende tabletter som dabigatran (Pradaxa®), rivaroksaban (Xarelto®), edoksaban (Lixiana®) og apixaban (Eliquis®) stoppes midlertidig 4 døgn før operasjonsdagen. Hvis du tar preparatet fordi du har spesielt høy tendens til å få blodpropp, eller hvis du er i tvil om risiko ved midlertidig stopp, snakk med fastlegen din.

Alle naturlegemidler og tilskudd: Stoppes 10 dager før planlagt operasjonsdag. Mange av disse preparatene forlenger blødningstiden og kan dermed føre til økt blødning under og etter operasjonen.

Dersom du har diabetes mellitus og bruker en SGLT-2-hemmer (Forxiga®, Jardiance®, Invokana®, Steglatro® Ozempic eller Synjardi), skal disse stoppes 3 dager før planlagt operasjonsdato. Blodsukkeret blir kontrollert under innleggelsen, og noen vil da behøve kortvarig insulin-behandling.

Dersom du går på slankemedisiner og bruker Forxiga eller Mysimba, må disse stoppes med 3 dager før planlagt operasjonsdato.

Alle andre faste medikamenter tas til og med dagen før operasjonsdagen.

Dersom du bruker medisiner fast, tar du med en oversikt over disse når du kommer til timen.

Sist oppdatert 19.04.2024