Bilder for barn i alderen ett til fem år

Lilly på sykehus

Mor og barn går inn døra til dagkirurgisk avdeling. Foto.

Her er Lilly og mamma. De er på sykehuset. Lilly skal operere ørene sine idag.

Mor og barn på lekerommet. Foto.

Lilly leker på lekerommet - mens hun venter på å få snakke med en sykepleier og en lege.

Barn som står på en vekt imens mor holder i hendene. Sykepleier smiler til barnet. Foto.

Først kommer en sykepleier. Hun snakker med mamma og Lilly. Hun forteller dem litt om hva som skal skje denne dagen. Etterpå står Lilly på en vekt, slik at de ser hvor stor hun har blitt.

Barn som sitter på fanget til mor og har temperaturmåler i øret. Sykepleier holder måleren.

Alle barn på sykehus må også sjekke om de har feber. Sykepleieren måler temperaturen i øret. Det gjør ikke vondt i det hele tatt.

Barn som sitter på fanget til mor og får krem på hånden av en sykepleier. Foto.

De som ikke har tatt bedøvelseskrem på hånden hjemme, får dette av sykepleieren. Det legges et blankt plaster over kremen.

Barn som smiler med lekeklosser i hånden. Foto.

Etter at Lilly har snakket med sykepleieren, leker hun videre på lekerommet.


Barn og lege på lekerommet. Legen sitter på huk. Foto.

Så kommer legen inn til Lilly. Nå vil han snakke med henne og mamma. De går inn på et annet rom.

Lege ser inn å ørene på et barn. Barnet sitter på fanget til mor. Foto.

Legen må se inn i begge ørene til Lilly, siden det er ørene som skal opereres. Det er vanskelig å se inn i ørene, derfor bruker han mikroskop. Mikroskopet har et ganske sterkt lys.

Barn på fanget til mor. Legen lytter på hjertet med stetoskop. Foto.

Han lytter også på hjertet og lungene til Lilly med et stetoskop. Lilly må løfte litt på genseren, og stetoskopet er litt kaldt når det kommer inntil huden.

Barn på fanget til mor som får premie av lege. Foto.

Legen forteller om operasjonen og svarer på spørsmål fra mamma. Lilly får premie.

Mor og barn på lekerommet. Foto.

Nå har Lilly snakket med både sykepleier og lege. Sykepleieren viser dem hvor barnerommet er. Her sitter det ofte mange barn med foreldrene sine. Her skal de være til det er Lilly sin tur å operere ørene.

Lilly trenger ikke ha på seg sykehusklær under operasjonen. Ved litt større operasjoner må du ha på deg sykehusklær.

Barn på fanget til mor. Sykepleier med blå klær ser på dem. Foto.

Etter en stund kommer det en anestesisykepleier og henter Lilly og mamma. Hun forteller om narkosen. Narkose betyr å sove. Lilly skal sove og ikke kjenne noe når legen opererer ørene hennes.

Barn som viser frem veneflon på hånden. Foto.

Mamma og anestesisykepleieren tar også vekk bedøvelseskremen og plasteret Lilly hadde på hånden. Anestesisykepleieren legger et lite plasrør på hånden til Lilly. Det gjorde ikke vondt, siden hun hadde hatt på bedøvelseskrem. Lilly blir stolt av seg selv etterpå.

Barn på fanget til mor. Barnet får prøve en oksygenmaske. Foto.

Så kommer Lilly inn på operasjonsstuen. Der er det en anestesilege som venter på henne. Hun viser Lilly hvordan man puster "frisk luft" (oksygen) gjennom en maske som man holder over munnen og nesen. Siden Lilly har det lille plastikkrøret på hånden, får hun sovemedisin i denne. Medisinen er hvit og ser ut som melk. Lilly sovner med en gang.

Noen barn får puste "soveluft" gjennom masken. Da må masken holdes tett inntil ansiktet. Det gjør ikke vondt, men kan lukte litt rart.

Barn som lilgger på sykehusseng. Foto.

Etter operasjonen våkner Lilly opp i sengen i et annet rom. Det kalles oppvåkningsrommet. Mamma er der når hun våkner. På oppvåkningsrommet jobber det sykepleiere som passer på at alle har det bra etter en operasjon.

Barn som sitter på en sykehusseng og spiser is. Foto.

Når Lilly er helt våken, får hun saft og is. Legen som opererte ørene hennes kommer inn og snakker med dem. Snart er de klare for å reise hjem igjen.

Målet med bildene er å bidra til forutsigbarhet og gjenkjennelse hos barn og pårørende. Barn som er godt forberedt til et kirugisk inngrep blir mindre engstelige og stresset. Bildene kan bidra til at barna opplever trygghet og mestring når de kommer til operasjonsavdelingen. Bildene er inspirert av den nasjonale prosedyren "Psykososial preoperativ forberedelse av barn 0-18 år", som er publisert på helsebiblioteket.

Forfatter: Tove G. Helland, anestesisykepleier ved Stavanger universitetssjukehus

Fotograf: Svein G. Lunde, fotograf ved Stavanger universitetssjukehus


Sist oppdatert 06.07.2017