Postoperativ avdeling 1G

Vi overvåker pasienter i alle aldersgrupper etter anestesi og kirurgiske inngrep. Målet vårt er at pasientene skal oppleve en trygg oppvåkning, og at komplikasjoner knyttet til inngrep og type anestesi skal forebygges og behandles.

Inngrepets omfang og type anestesi avgjør hvor lang overvåkningstid pasientene har behov for før de flyttes til sengeposten. Pasienter med store kirurgiske inngrep trenger overvåkning til neste dag. Merk at en operasjon tar ofte lenger tid enn man tror, da det også går en del tid til forberedelser og anestesi.  

Smertebehandling etter operasjoner er en viktig del behandlingen. Vi har egen smertesykepleier som har ansvar for opplæring og bistår sengepostene. Pasientene er koblet til en monitor som overvåker pulsen, blodtrykket, pustefrekvensen og oksygenmetningen i blodet. 

Vanligvis tillater vi ikke pårørende inne på postoverativ avdeling, for at nyopererte pasienter skal få mest mulig ro. Vi gjør unntak ved spesielle tilfeller.

Barn som trenger overvåking får alltid ha en forelder eller foresatt hos seg. 

 

Kontakt

Postoperativ avdeling 2G

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sydbygg, 1.etasje. Bruk hovedinngang.

Sydbygget

Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger

Praktisk informasjon

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

​Informasjon om noens helse og pasientforhold er strengt privat. Du må derfor ikke legge ut informasjon om andres helse eller andres pasientstatus. Ikke del bilder eller video av andre enn deg selv uten tillatelse – det gjelder både pasienten, medpasienter og ansatte.

Dagkirurgisk avdeling Hillevåg på Instagram

Følg oss gjerne på instagram: dagkirurg_avdeling_hillevag