Dette skjer når du kommer til dagkirurgisk enhet

På dagkirurgisk avdeling opereres du og reiser hjem noen timer etter inngrepet. Derfor er det viktig at du leser dette i god tid før operasjonen, og møter godt forberedt.

Pasient som står ved resepsjonen. Foto.
Når du kommer til dagkirurgisk enhet skal du henvende deg til resepsjonen. Der vil en ansatt registrere at du har møtt opp.
Sykepleier i blå klær står i en dør og smiler til pasient. Foto.
En sykepleier vil komme å hente deg for å gjøre deg klar til inngrepet. Du skifter til sykehusklær og låser inn klær og personlig eiendeler. Husk å legge igjen verdisaker hjemme.
Sykepleier i blå klær legger veneflon på dagkirurgisk pasient som sitter i en stol. Foto.
Du vil ha samtale med sykepleier og kirurgen som skal operere deg. Før du kommer inn i selve operasjonsrommet vil sykepleieren sette inn en veneflon. En veneflon er et lite plastrør som føres inn i en blodåre gjennom et stikk i armen.
Operasjonsteam i blå klær. Foto.
Anestesisykepleier henter deg inn til operasjonsstuen der du møter resten av teamet. Et operasjonsteam består av to operasjonssykepleiere, anestesisykepleier, kirurg, anestesilege og noen ganger vil du også møte studenter som er i praksis.
Pasient i seng får tilbud om drikke. Foto.
Etter operasjonen kjører anestesi- og operasjonssykepleier deg tilbake til oppvåkning. Anestesisykepleier/ sykepleier overvåker deg mens du hviler en stund. Så får du tilbud om drikke og brødskiver.

Før du reiser hjem vil du få informasjonssamtale med kirurg og sykepleier. Du vil få nødvendig informasjon og papirer. Det beste for deg er å bli hentet av pårørende.

Sist oppdatert 06.12.2022