Utdanningsstillinger

Spesialsykepleiere og jordmødre er en etterspurt og kritisk kompetanse i Helse Stavanger HF. Søk utdanningsstilling hos oss i følgende spesialiteter: Anestesi-, intensiv- og operasjonsykepleie, jordmor, kreftsykepleie, barnesykepleie og nyfødtintensiv

En gruppe kirurger som utfører kirurgi

Du kan søke utdanningsstilling i følgende studieretninger:

 • Søk på aktuelt studie ved Universitetet i Stavanger. Det er årlige opptak.

 • Når du har fått bekreftet studieplass ved UiS, kan du søke utdanningsstilling i Helse Stavanger via stillingsannonse i Webcruiter.

 • Tallet på utdanningsstillinger er basert på behov og kan variere fra år til år.

 • Disse utdanningene er masterløp over fire semester (master i spesialsykepleie), men det er mulig å avslutte etter tre semester. Utdanningsstilling gir lønn i tre semester, til ferdig kvalifisert spesialsykepleier. Stillingen innebærer arbeidsplikt under studiet og bindingstid i etterkant.

  Les mer informasjon på UiS sine sider

 • Søk på aktuelt studie ved Universitetet i Stavanger. Det er årlige opptak.

 • Når du har fått bekreftet studieplass ved UiS, kan du søke utdanningsstilling i Helse Stavanger via stillingsannonse i Webcruiter.

 • Tallet på utdanningsstillinger er basert på behov og kan variere fra år til år.

 • Utdanningen er masterløp over fire semester (master i spesialsykepleie). Utdanningsstilling gir lønn i fire semester, til ferdig kvalifisert jordmor. Stillingen innebærer arbeidsplikt under studiet og bindingstid i etterkant.

  Les mer informasjon på UiS sine sider

 • Søk på aktuelt studie ved Universitetet i Stavanger. 

 • Når du har fått bekreftet studieplass ved UiS, kan du søke utdanningsstilling i Helse Stavanger via stillingsannonse i Webcruiter.

 • Tallet på utdanningsstillinger er basert på behov og kan variere fra år til år.

 • Utdanningen er masterløp over fire semester (master i spesialsykepleie), men det er mulig å avslutte etter tre semester. Utdanningsstilling gir lønn i tre semester, til ferdig kvalifisert spesialsykepleier. Stillingen innebærer arbeidsplikt under studiet og bindingstid i etterkant.

  Les mer informasjon på UiS sine sider

 • Søk på aktuelt studie ved Universitetet i Agder. 

 • Når du har fått bekreftet studieplass ved UiA, kan du søke utdanningsstilling i Helse Stavanger via stillingsannonse i Webcruiter.

 • Tallet på utdanningsstillinger er basert på behov og kan variere fra år til år.

 • Utdanningen er masterløp over fire semester (master i spesialsykepleie), men det er mulig å avslutte etter tre semester. Utdanningsstilling gir lønn i tre semester, til ferdig kvalifisert spesialsykepleier. Stillingen innebærer arbeidsplikt under studiet og bindingstid i etterkant.

  Les mer informasjon på UiA sine sider

 • Søk på aktuelt studie ved Lovisenberg diakonale høgskole. 

 • Når du har fått bekreftet studieplass ved Lovisenberg, kan du søke utdanningsstilling i Helse Stavanger.

 • Tallet på utdanningsstillinger er basert på behov og kan variere fra år til år.

 • Utdanningen er masterløp deltid over tre år (master i spesialsykepleie), men det er mulig å avslutte etter oppnådde 90 studiepoeng. Utdanningsstilling gir lønn til oppnådde 90 studiepoeng. Stillingen innebærer arbeidsplikt under studiet og bindingstid i etterkant.

  Les mer informasjon på Lovisenberg sine sider

Vilkår

 • 100% fast stilling; 90% studietid og 10% arbeid som sykepleier knyttet til helg/høytid under utdanningen.
 • 100% stilling fire uker om sommeren.
 • 90% minstelønn som sykepleier i studiedelen av stillingen og ordinær lønn for arbeid som sykepleier helg/sommer.
 • Bindingstid i 100% stilling. Ved behov for redusert stilling øker bindingstiden tilsvarende.

Særskilt for utdanningsstilling i nyfødtintensiv

 • 100% fast stilling; 67% studietid og 33% arbeid som sykepleier.
 • Ellers vilkår som andre utdanningsstillinger

Bindingstid

Den som får utdanningsstilling er sikret 100% fast stilling som spesialsykepleier/jordmor i Helse Stavanger Hf etter gjennomført utdanning iht. avtale.

Bindingstid tre år i full stilling (under revisjon)

Jorunn Flaten Lyngset

Utdanningsrådgiver, Utdanningsavdelingen

Telefon 976 62 979

Sist oppdatert 06.03.2024