Bilde av kvinne som skriver på ark, mens mann observerer bak

Hospitering ved SUS

Hospitering er et ulønnet og tidsavgrenset opphold. Hospitering må ikke forveksles med praksisstudier i regi av utdanningsinstitusjon.

Hospitering er i denne sammenhengen et ulønnet, tidsavgrenset opphold på en eller flere avdelinger ved SUS. Hensikten med hospiteringen kan være kompetanseheving, bedre kjennskap til pasientbehandling, rutiner og bedre samsarbeid mellom enheter og nivåer i helsetjenesten.

Hospitering må ikke forvekslest med praksisstudier i regi av en utdanningsinstitusjon. Er du student ved Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Stavanger (UiS), VID vitenskapeleige høgskole (VID) eller Høgskolen på Vestlandet (HVL) må du kontakte skolen din.

Ved henvendelse, ber vi deg spesifisere følgende for din hospitering:

  • formål 
  • ønsket avdeling
  • tidsperiode

 

Kontakt oss per e-post:

Sist oppdatert 06.12.2023