Utdanningsavdelingen

Vi har overordnet og strategisk ansvar for utdanning, undervisning og opplæring ved Helse Stavanger.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Internatet, 4. etasje.

Internatet

Jan Johnsens gate 6