Simulering i akuttmottak. Tre helsepersonell står over en person som leker pasient. Foto.

Simuleringsavdelingen

Simuleringsavdelingen ble etablert 1. april 2023 og har simuleringsbasert læring som sitt fagfelt. Avdelingen er en serviceavdeling som skal bistå hele sykehuset med kompetanse og hjelp til å utvikle og starte opp med simuleringsbaserte læringsaktiviteter. Vi har også ansatte som driver forskning på simuleringsbasert læring.   Avdelingen har ansvaret for å lede regional koordinerende enhet for simulering i Helse Vest (RegSim Vest) og interregionalt kompetansenettverk for simuleringsbasert læring i spesialisthelsetjenesten (InterRegSim).

Kontakt

Postadresse

Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger

RegSim Vest

RegSim Vest danner grunnlaget for samarbeid om simuleringsbaserte aktiviteter i Helse Vest.
Les mer
Simulering. Helsepersonell øver på å gi helsehjelp og står over en dukke. Foto.

InterRegSim

Interregionalt kompetansenettverk - et nasjonalt samarbeid for simuleringsbasert læring i spesialisthelsetjenesten
Les mer
Illustrasjonsbilde av hva InterRegSim gjør og logo. Diverse foto og illustrasjon.

SAFER

SAFER skal fremme pasientsikkerhet ved å være et senter for læring, undervisning og forskning.
Les mer
SAFER sin logo.