Forskningsrådgivning

Her finner du oversikt over vårt tilbud innen forskningsrådgivning, samt nyttige ressurser som er aktuelle for oppstart, drift og avslutning av forskningsprosjekt.

Hva kan vi tilby?

Vi kan bistå et forskningsprosjekt på flere stadier, og kan være en nyttig diskusjonspartner i planleggingsprosessen. 
 
Forskningsrådgiverne ved forskningsavdelingen​ kan bidra med:
 • ​​søknadsstøtte (informasjon om muligheter for å søke finansiering)
 • medisinsk, helsefaglig og vitenskapelig kompetanse for planlegging og gjennomføring
 • studiekoordinator til praktisk hjelp ved oppstart av studie og opplæring av studiemedarbeidere
 • ​råd ved søknad om godkjenninger til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Direktoratet for medisinske produkter (DMP, tidligere SLV) og Clinical Trials Information System (CTIS)
 • ​​​å sikre at studien følger pålagte krav for Good Clinical Practice (GCP), samt etiske-, personvern (GDPR)-,  og og lokale (Helse Stavanger) krav 
 • ​å tilrettelegge, forberede og gi bistand ved monitorering, audit og inspeksjon
 • ​prosjektøkonomi
 • kontaktpersoner for klinikker og institutter
 • veiledning ved registrering av prosjekt i eProtokoll
 • veiledning ved inngåelse av kontakter og avtaler
 • å bistå i student-, master- og bacheloroppgave​r

 

Kontaktinformasjon

 
Ta gjerne kontakt med oss i så god tid som mulig, for å høre hvordan vi kan hjelpe deg og ditt prosjekt!​

Interne prosedyrer foreligger i Helse Stavangers dokumentstyringssystem: EQS, som kun er tilgjegenlig via intranett.

 

Retningslinjer fra myndigheter for godkjenninger av forskningsprosjekt

 

Andre ressurser

Sist oppdatert 17.01.2024