Seksjon samhandling

Seksjon samhandling skal bidra til å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det.

Kontakt

Telefon

Kari Helene Bjo Reinås

936 63 308
Fagsjef samhandling

Kristine Furebotten Iversen

908 62 718
Samhandlingslege

Svein Reidar Kjosavik

904 14 252
Samhandlingslege

Ingrid Marie Iversen

477 66 264
Samhandlingskoordinator

Mona Plener Sandved

450 43 739
Rådgiver Koordinerende Enhet

Postadresse

Seksjon for samhandling
Helse Stavanger
Postboks 8100
4068 Stavanger

Slik finner du fram

Hvitt murbygg.

Administrasjonsbygget

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger