Serviceavdelingen

Vi er mottaksapparat og koordinerende enhet for ulike tjenester levert av seksjonene i Intern Service. Vi utfører sentralbord- og resepsjonstjeneste for SUS på kveld, natt og helg.

Medarbeiderne i serviceavdelingen har førstehåndskunnskap til driften av Stavanger Universitetssjukehus, og kjenner brukernes behov. Vi tar imot bestillinger fra avdelingene på tjenester som leveres av Intern service. Vi kontakter rette faginstans, og sørger for at bestillingene blir ivaretatt til beste for bruker.

Servicesenteret har også egne vektere som ivaretar sikkerheten på SUS ved å gå flere vaktrunder, både innvendig og utvendig og samtidig påse at rømningsveier ikke er blokkert. Vi er mottaksapparat for ulike typer sikkerhetsalarmer og tekniske alarmer, og responderer på disse.

Portørene transporterer pasienter til og fra undersøkelser internt på sykehuset.
I tillegg har de oppgaven med å forsyne avdelingene med medisinske gasser, transportere mors, blod og prøver.

Portørene er tilgjengelige 24 timer i døgnet og bistår helsepersonell ved gipsing, hjertestans, traume og akutte situasjoner for øvrig. Portørene har delegering til å bruke hjertestarter og har videre ansvar for å bringe denne til ansvarlig lege.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Servicesenteret er lokalisert i sydbygget rett ved hovedinngangen.

Hittegods
Kontakt vakt og sikring på telefon: 51 51 81 44

Parkering
Kontakt vakt og sikring på telefon: 51 51 84 75

Sydbygget

Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering på sus.no/parkering