Renholdsavdelingen

Vi driver profesjonelt renhold med bruk av NS-INSTA 800 som kvalitetskontroll. Vi bruker moderne utstyr og miljøvennlige produkter. Vi skal ha gode rutiner, tilfredsstille krav til godt innemiljø og ivareta HMS for brukere og ansatte.

Renholdsavdelingen skal yte god service til sine kunder, og skape trivsel for pasienter, pårørende og ansatte. Vi utfører våre oppgaver effektivt og målrettet, og har gode kunnskaper innenfor vårt arbeidsområde.

Renholdsavdelingen besørger det meste av sykehusets renhold.

Våre tjenester

  • Daglig renhold (inkluderer tilsynsrenhold og periodisk vedlikehold)
  • Byggrenhold (mens byggearbeid pågår, og ferdigstiller til bruk når byggearbeidet er avsluttet)
  • Smitterenhold, akuttrenhold og hovedrengjøring

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Internatet

Jan Johnsens gate 6