Dokumentavdelingen

Dokumentavdelingen består av Seksjon for henvisning- og pasientdokumentasjon og Seksjon for saksdokumentasjon.

Dokumentavdelingen sitt hovedansvar er informasjonsforvaltning. Vårt mål er å sikre en sømløs, effektiv og profesjonell håndtering av alle dokumenter i organisasjonen. Dette gjør vi ved å følge til enhver tids gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer innenfor dokumentforvaltning.  

Avdelingen har det overordnede ansvaret for sykehusets arkiver, både elektronisk og papirarkiv. Arkivet er systematisert slik at dokumentasjonen er gjenfinnbar. Vår arkivkompetanse skal være organisasjonens trygghet og vi skal gjennom høy faglig kompetanse sikre foretakets dokumentasjon og gjøre den tilgjengelig for sanntid og ettertid.

Vi legger stor vekt på samarbeid og kommunikasjon og jobber tett med alle avdelinger i organisasjonen for å forstå deres behov og tilpasse våre tjenester deretter. Vi ønsker å være en pålitelig støtte for hele organisasjonen innen dokumenthåndtering.  

Dokumentavdelingen er organisert under Divisjon for Driftsservice og består av en ledergruppe, stab og to seksjoner, henholdsvis seksjon for henvisning- og pasientdokumentasjon og seksjon for saksdokumentasjon.

 

Papirarkiv

Dokumentavdelingen forvalter foretakets papirarkiv. Avdelingen samarbeider med Norsk helsearkiv om avleveringer av morsjournaler.

Post

All post til sykehuset sendes til sentralt mottak. Mottaket ligger i Dokumentavdelingen. Posten blir registrert, fordelt og videresendt til aktuell mottaker i foretaket.

Elements

Elements er foretakets saks- og arkiv system. Systemansvaret for Elements ligger i Dokumentavdelingen.

Pasientdokumentasjon

Dokumentavdelingen mottar, kvalitets sikrer og registrerer pasientdokumentasjon i pasientjournalen i Dips. Dette gjør vi ved å skanne dokumentasjon som blir produsert under en innleggelse eller et poliklinisk besøk. I tillegg skannes pasientdokumentasjon som mottas som fysisk papirpost.

Henvisning

Alle primære henvisninger, papir og elektronisk, mottas hos oss. Disse blir vurdert og videresendt i arbeidsflyt til aktuell avdeling.

Dialogmeldinger

Dokumentavdelingen er sentralt mottak av dialogmeldinger (lege / lege) og frittstående dialogmeldinger (kommune /avdelinger).

Offentlig postjournal

Offentlig postjournal er et register over arkivført post og korrespondanse inn og ut fra sykehuset. Postjournalen blir publisert hver dag.

Offentlig journal - Helse Stavanger HF (helse-stavanger.no)

Journalkopi

Dokumentavdelingen har ansvar for utlevering av pasientjournal ved forespørsel.

Forespørsel om kopi av journal skal fortrinnsvis skje ved skriftlig henvendelse fra pasienten via skjema på Helse Norge eller skriftlig til dokumentavdelingen via e-Dialog.

Pasientjournal - Helse Stavanger HF (helse-stavanger.no)  

Vår hovedoppgave er å registrere og videreformidle pasientdokumentasjon for foretaket. 

Seksjonen har sentraliserte oppgaver som å motta alle primære henvisninger, dialogmeldinger, papir post, oppholdsmappeskanning, journalkopi forespørsler og utlevering av journalkopi. Vi kvalitetsikrer pasientdokumentasjonen og videresender i arbeidsflyt til aktuell avdeling.

Vår hovedoppgave er å håndtere mottak, registrering og kvalitetssikring av saksdokumentasjon i Elements. Vi hjelper saksbehandlere, ledere og arkivarer i foretaket både med spørsmål knyttet til arkivfaget generelt og innenfor Elements spesielt.

Seksjon for saksdokumentasjon har ansvaret for sykehusets sakarkiv. I dag benyttes Elements som teknisk løsning for dette. I tillegg til å ha ansvar for å skanne og journalføre inngående post til foretaket, er en viktig del av arbeidet vårt å bidra til å ivareta foretakets dokumentbehandling og -styring i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Helse Stavanger har tatt i bruk tjenesten eDialog, så nå kan både virksomheter og privatpersoner sende oss brev og vedlegg via en sikker kanal.

Ettersom sendingen blir kryptert, kan også konfidensielle opplysninger og informasjon som er underlagt taushetsplikt sendes via eDialog.

Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte eDialog for å sende dokument til oss på en rask og trygg måte.

Denne tjenesten kan erstatte sending av e-post til Helse Stavanger.

 

EDialog - Helse Stavanger HF (helse-stavanger.no)

 

 

Du kan ta kontakt med oss på telefon, e-post, eDialog, via Min HelseNorge.no eller vanlig post. 

All post til avdelinger på sjukehuset sendes til det sentrale postmottaket vårt. Skal du sende post til inneliggende pasienter på sjukehuset kan du benytte besøksadressen til avdelingen pasienten ligger på.

Telefon

51 51 33 15

Mandag - fredag kl 07.30 - 15.00. 

Helligdager: stengt

E-post

post@sus.no

 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 07:30 - 15:00
  • Tirsdag 07:30 - 15:00
  • Onsdag 07:30 - 15:00
  • Torsdag 07:30 - 15:00
  • Fredag 07:30 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger

eDialog - Send digitalt brev til oss på sikker måte

Slik finner du fram

Oppmøtested

2. og 5. etasje i Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger.

Gråtthvitt og høyt murbygg.

Lagårdsveien 78

Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger