Dokumentavdelingen

Dokumentavdelingen består av Seksjon for henvisningsdokumentasjon, Seksjon for pasientdokumentasjon og Seksjon for saksdokumentasjon

Dersom du ønsker innsyn i dokumenter, kan du kontakte Dokumentavdelingen på telefon 51 51 33 15 eller på epost post@helse-stavanger.no
Henvendelsen må gjelde saksdokumenter i en eller flere bestemte saker, og dokumentet blir sendt ut med post eller epost.
Om pasientjournal
Som hovedregel skal saksdokumenter i den offentlige forvaltningen være åpne for innsyn. Dersom du får avslag på innsyn, skal det alltid vises til paragrafen i offentlighetloven som gir grunnlag for å unnta dokumentet eller opplysninger i dokumentet fra innsyn.

Personalmapper

Vi gjør oppmerksom på at offentlig journal ikke inneholder korrespondanse knyttet til  foretakets personalmapper og ansettelsessaker. Dersom du ønsker innsyn i disse dokumentene, kan du sende forespørsel per epost til post@sus.no

Kontakt

Postadresse

Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

1. og 2. etasje i gamle «Statens hus».
Gråtthvitt og høyt murbygg.

Lagårdsveien 78

Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger