E-læring ekstern innleie: Intensiv

Velkommen som intensivsykepleier til Stavanger universitetssjukehus!

​Som forberedelse ber vi deg om å gjennomgå informasjon og følgende obligatorisk opplæring i forkant av vakt: 

  • E-læringskursene i Læringsportalen. Det er viktig at du følger oppskrift for hvordan du logger inn/registrer deg i læringsportalen (se vedlegg). 
  • Opplæringsfilmer (ses via youtube).
  • Elisa Bruksanvisning (vedlegg). 


Følgende e-lærin​​gskurs søkes opp i Læringsportalen: ​

KURS​ TID
Arteriell blodgass    
Brannvern – teoretisk del      Ca. 15-20 min
Smittevern – håndhygiene     Ca. 20 min                  
Basale Smittevernrutiner       Ca. 25 min 
Smittevern: Isolering              Ca. 30 min                 
Synergi for meldere               Ca. 15 min                 
Informasjonssikkerhet og personvern Ca. 15 min   
Pandemi: Smittevern: Isolering – beskyttelsesutstyr COVID-19 Ca. 7 – 10 min
Smittevern – forebygging blodsmitte Ca. 25 min
Nyansatt Ca. 45 min
Legemiddelhåndtering Ca. 30 min
Ytre miljø Ca. 15 min
Transfusjon – Helse Stavanger Ca. 30 min
Praktisk transfusjon  

MEONA: Grunnkurs del 1 - Grunnleggende funksjonalitet

MEONA: Grunnkurs del 2 - Legemiddelprosessen

Opplæringsfilmer om ELISA 800 Resp​​irator: 

ELISA 800. Opplæringsfilm. Gjennomgang respirator: 
ELISA 800. Opplæringsfilm. Ulike respiratormodi v/ Kjell Kaisen

Kompetanseportalen

Ved første vakt får du tilgang til kompetanseplanen, be en i avdelingen vise deg om du ikke vet hvor du finner dette. Kompetanseplaner kan ikke gjennomføre på forhånd, men må gjøres på SUS PC. Flere av planene er avkrysning for allerede gjennomført e – læring via læringsportalen. 
 
Følgende kompetanseplaner gjennomføres i avdelingen: 
  • HST: Alle medarbeidere, obligatorisk opplæring
  • HST: COVID – 19, Smittevern, Helsepersonell
  • HST: Klinikk A, intensivavdelingen, ekstern innleie 
 
Ta kontakt ved spørsmål (bemanningssenteret@sus.no). Lykke til!
 

Vedlegg​​​

Læringsportalen – ekstern pålogging FØR oppstart i Helse Stavanger

ELISA 800 Respirator Hurtigguide

Elisa 600-800 Respirator Bruksanvisning Tillegg A

Meona

Sist oppdatert 21.05.2024