E-læring ekstern innleie: Sykepleiere

Velkommen som sykepleier til Stavanger universitetssjukehus!


Som forberedelse ber vi deg om å gjennomføre noen obligatoriske e-læringskurs i Læringsportalen. Her finner du informasjon om hvordan du logger inn/registrerer deg: Læringsportalen – ekstern pålogging FØR oppstart i Helse Stavanger.pdf


Søk opp og gjennomfør følgende e-læringskurs i Læringsportalen:

 • Brannvern – teoretisk del (ca. 15-20 min.)     
 • Smittevern – håndhygiene (ca. 20 min.)   
 • Basale smittevernrutiner (ca. 25 min.)     
 • Smittevern: Isolering (ca. 30 min.)           
 • Synergi for meldere (ca. 15 min.)             
 • Informasjonssikkerhet og personvern (ca. 15 min)
 • Pandemi: Smittevern: Isolering – beskyttelsesutstyr COVID-19 (ca. 7-10 min)
 • Smittevern – forebygging blodsmitte (ca. 25. min)
 • Nyansatt (ca. 45 min)
 • Legemiddelhåndtering (ca. 30 min)
 • Ytre miljø (ca. 15 min)
 • MEONA: Grunnkurs del 1- Grunnleggende funksjonalitet
 • MEONA: Grunnkurs del 2- Legemiddelprosessen
 • DIPS Arena: grunnkurs postpersonell somatikk
Sist oppdatert 23.04.2024