Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen yter økonomifaglig støtte og rådgivning til sykehusets enheter.

Vi arbeider med sentrale oppgaver for sykehusledelsen. Det kan for eksempel være utarbeidelse av budsjett, prognosearbeid, økonomiske analyse, rapportering og oppfølging - i tillegg til videreutvikling av styringsverktøy. Dette arbeidet skjer i samarbeid med ledelse på alle nivåer.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

8. etasje i internatbygget på SUS Våland

Internatet

Jan Johnsens gate 6