Avdeling for lønn og regnskap

Avdeling for lønn og regnskap sørger for at medarbeiderne ved sykehuset får rett lønn til rett tid og at regnskapet føres riktig.

Lønningsavdelingen er ansvarlig for riktig lønn til riktig tid, til de ansatte ved Helse Stavanger HF.
Avdelingen behandler endringsmeldinger i personalportalen, registrerer nyansatte og meldinger (personalskjema, endring-/sluttmelding) som ikke kan tas i personalportalen. Avdelingen er ansvarlig for offentlig rapportering av A-melding, Kommunal landspensjonskasse, Statens pensjonskasse. Lønningsavdelingen er også ansvarlig for betaling og rapportering av skatt og avgifter.


Regnskapsavdelingen er ansvarlig for at regnskapet blir ført etter regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det utarbeides års-, kvartals- og månedsregnskap i tillegg til å utarbeide månedsregnskap for hvert kostnadssted.  Både inngående og utgående faktura blir behandlet i regnskapsavdelingen. Inngående faktura blir skannet inn og videresendt til riktig kostnadssted. Regnskapsavdelingen er også ansvarlig for oppfølging av leverandørers reskontro, remittering og purringer, både inngående og utgående, samt gjestepasientoppgjør. I tillegg har regnskapsavdelingen ansvaret for lager- og anleggsregnskapet (avskrivninger) og avstemmingsarbeidet.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Hillevåg

Hillevågsveien 8

Hillevågsveien 8, 4016 Stavanger