Analyseavdelingen

Analyseavdelingen ved SUS er en serviceenhet, dialogpartner og et kompetanseorgan innenfor analyse og forbedringstiltak i Helse Stavanger.

Vårt fokus er rettet mot utvikling av dataanalyser i skjæringspunktet mellom pasientkvalitet og aktivitet, samt noe innen HR og økonomi, for å bidra til økt forståelse av sykehusets drift. Vi ønsker å være en reell tilrettelegger og pådriver for kontinuerlige forbedringer ved Helse Stavanger og å gjøre spesialisthelsetilbudet bedre for pasienter, ansatte og befolkningen gjennom gode analyser og faktagrunnlag for beslutninger.

Vi har medarbeidere med variert bakgrunn innenfor områdene medisin, matematikk, økonomi, ledelse og analyse av forretningsprosesser.

Våre oppgaver inkluderer:

  • Rapportering til ledelsen blant annet mht. måltallsutvikling på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
  • Medisinsk koding, undervisning og oppfølging
  • DRG/ISF-oppfølging
  • Tilgjengeliggjøring og bearbeiding av aktivitetsdata
  • Bistå til å kartlegge pasientgjennomstrømning i sykehuset

I tillegg samarbeider vi aktivt med andre analysemiljø i Helse Vest.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

5. etasje

Internatet

Jan Johnsens gate 6